IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

W siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach w dniu 13 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.  Nowy skład Komisji został ustalony na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku. Przewodniczącym Komisji został Pan Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa), a jego zastępcą Pan Wojciech Magiera (WUG). Przewodniczący Dariusz Trzcionka otrzymał w czasie dzisiejszego posiedzenia powołanie od Pana Piotra Wojtachy ? Prezesa WUG jako członek do składu Komisji. 

W czasie posiedzenia został zaprezentowany raport dotyczący stanu bezpieczeństwa w polskim górnictwie w 2015 roku oraz w roku bieżącym. Komisja wysłuchała również przedstawicieli przedsiębiorców, którzy przedstawili wdrożone działania organizacyjno-technicznych w zakładach górniczych, mających na celu wyeliminowanie niesprawnego ucieczkowego sprzętu izolującego układ oddechowy oraz informację na temat działań organizacyjnych ograniczających wpływ czynnika ludzkiego na wypadkowość. Dyskutowano również o zagadnieniach dotyczących zamówień, w tym odnoszących się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zakup maszyn, urządzeń lub materiałów wykorzystywanych w zakładach górniczych.

Komisja zapoznała się również z informacją przygotowaną przez Departament GPO WUG o zagrożeniach: tąpaniami, sejsmicznym i powszechnym w 2015 roku związanym z prowadzonym ruchem zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny i rudy miedzi.

Do zadań Komisji należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi Urzędu opinii dotyczących stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie. W ramach Komisji działa również Grupa Robocza ds. Górnictwa Węgla Kamiennego. Za obsługę pracy Komisji odpowiada Departament Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego. Szczegółowy opis zadań dotyczący Komisji znajduje się w treści  Obwieszczenia Prezesa WUG z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.