IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Niemieckie górnicze związki zawodowe odczuwają również zagrożenie dla miejsc pracy

Niemieckie centrale związkowe ? przemysłowa IG BCE i usługowa Ver.di ? chcą miejsc pracy i dobrych perspektyw w regionach górniczych. W celu obrony pracowników zorganizowały 15 tysięczny protest związkowców w dniu 25 kwietnia 2015r. przed siedzibą rządu kanclerz Angeli Merkel w Berlinie. Niemiecki sprzeciw wobec społecznego Blackout-u całych regionów górniczych w formie związkowych protestów w Niemczech skupił się m.in. przeciwko dodatkowym obciążeniom węgla.

Michael Vassiliadis – przewodniczący związku IG BCE wezwał niemiecki rząd do przestrzegania złożonych wcześniej obietnic przez Panią Kanclerz, jak również przez ministra gospodarki Sigmara Gabriela mówiących o oparciu niemieckiej energetyki jeszcze przez długi okres o węgiel brunatny. Związki zawodowe nie chcą dodatkowych podatków, które stanowią zagrożenie dla pracy elektrowni opalanych węglem brunatnym. Nowe obciążenia energetyki są dla niemieckich związków zawodowych krótkowzrocznym wycofywaniem się z wydobycia węgla brunatnego i produkcji taniej energii w Niemczech. Blackouty całych regionów połączonych z energochłonnymi sektorami przemysłu będą mieć znaczące negatywne skutki społeczne i przyczynią się do wzrostu cen energii w Niemczech. Niemieccy związkowcy uważają, że potrzeba aby rząd federalny dołożył więcej starań na rzecz inwestycji w renowację budynków, w transport oraz w kogenerację, zamiast ryzykować upadek firm i utratę tysięcy miejsc pracy.

Wiele lokalnych organizacji związkowych w Niemczech zauważa, że dzisiejsza niemiecka polityka klimatyczna jest polityką gestów kosztem miejsc pracy. Niemieccy pracodawcy węgla brunatnego również wskazują na braki wskazania realnych alternatyw dla wyłączonej już energii jądrowej i dla energii pozyskiwanej obecnie z węgla.

PZZ ?KADRA? solidaryzuje się z niemieckimi pracownikami z powiatów górniczych: w Nadrenii, w Lausitz, w środkowych Niemczech, w Kraftwerker, z pracownikami świadczącymi usługi na rzecz górnictwa, i z ich rodzinami. Polskie związki zawodowe ciągłe wyrażają swoje obawy o miejsca pracy w naszych regionach górniczych ? tak węgla kamiennego jak i węgla brunatnego. Naszym zdaniem pracownicy w Polsce i Niemczech tak samo potrzebują dzisiaj jasnej wizji polityki gospodarczej służącej działalności górniczej i produkcji taniej energii przy równoczesnym racjonalnym ograniczeniu szkodliwych emisji. Nadrzędny cel to utrzymanie miejsc pracy i rozwój gospodarczy regionów oraz państw. Polityka domina ? politycznego wykańczania całych energochłonnych gałęzi przemysłu musi się w końcu skończyć.

Opracował: GT