IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Konferencja w sprawie miejsc pracy w Europie, o roli przemysłu i polityki energetycznej

IndustriAll w Europie wraz Fundacją im. Friedricha Eberta zorganizowały w Katowicach w siedzibie NSZZ ?Solidarność? konferencję poświęconą zatrudnianiu i tworzeniu miejsc pracy w Europie, polityce przemysłowej, energetycznej i konkurencyjności. Konferencja w dniach 23-24 września 2014r. pozwoliła na kontynuowanie debaty pomiędzy przedstawicielami central przemysłowych z różnych krajów Europy zapoczątkowanej w industriAll w odpowiedzi na nowe wyzwania stojące przed związkami zawodowymi.

Konferencję otworzył Kaziemierz Grajcarek ? Przewodniczący SGIE i koordynator grupy polskich członków industriAll. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele polskich związków zawodowych, w tym z ramienia PZZ ?KADRA? Przewodniczący Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący Marek Gacka i Krzysztof Stefanek oraz Grzegorz Trefon.

W czasie konferencji dyskutowano o perspektywach polityki przemysłowej, zatrudnianiu pracowników i europejskich potrzebach energetycznych oraz surowcowych. Dyskutowano o tym jakie powinno być stanowisko związkowe w sprawie propozycji nowej polityki energetyczno-klimatycznej UE do 2030r.

Polskie centralne związkowe podzieliły się swoimi obawami dotyczącymi likwidacji miejsc pracy, wzrostu cen energii, upadku energochłonnych sektorów przemysłu, zagrożenia ucieczką emisji w przypadku kontynuowania unijnej polityki energetyczno-klimatycznej.

GT

Zdjęcia z konferencji:

20140923_151802 20140923_153457