Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

Ręce precz od Turowa -…

Górnicy z kompleksu Turów…

Posiedzenie Zespołu pr…

Program – Fundusze Europe…

«
»
Facebook

Nowi członkowie RDS powołani przez Prezydenta RP

Przewodniczący Dariusz Trzcionka uczestniczył w imieniu Doroty Gardias – Przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, podczas którego Pan Andrzej Duda, Prezydent RP wręczył oficjalnie powołania do Rady Dialogu Społecznego nowym członkom – przedstawicielom strony rządzowej i społecznej. 

Nowi członkowie RDS to:

  • Bożena Borys-Szopa  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
  • Elżbieta Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • Marian Banaś – Minister Finansów;
  • Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej;
  • Jan Przywoźny – reprezentant Forum Związków Zawodowych, Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy

Źródło zdjęcia: www.prezydent.pl

W skład Rady Dialogu Społecznego ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Obecnie przewodniczącą RDS jest Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych .