Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w sali konferencyjnej im. J. Kuronia w Domu Poselskim, w którym wziął udział Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA”. W czasie spotkania przyjęto stanowisko Rady Ochrony Pracy w sprawie programów profilaktyki zagrożeń zdrowia w strategii przedsiębiorstwa.

ROP zajmowała się opiniowaniem Sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2018 r. Sprawozdanie jest w tym roku bardzo szczególne, gdyż PIP obchodzi w tym roku 100 lecie swojej działalności. Jak podkreśla Pan Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy – PIP ma długą historię i jest jedną z pierwszych instytucji, jakie po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, już 3 stycznia 1919 r., powołał do życia Naczelnik Państwa Józef Piłsudski.

PIP przeprowadziła w ubiegłym roku 80,2 tys. kontroli, które przysłużyły się likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia 63 tys. osób w Polsce. Dzięki działaniom PIP łącznie 14,6 tys. umów o pracę zostało zawartych z pracownikami, które wcześniej pracowały na podstawie umów cywilnoprawnych lub nie miału żadnej umowy. Dzięki kontrolom PIP ściągnięto łącznie 76,6 mln zł należności wypłaconych pracownikom i 1 mln zł – zleceniobiorcom. PIP wystosowała łącznie 15,5 tys. powiadomień do innych organów o stwierdzonych nieprawidłowościach. Przeprowadzono również 309 szkoleń dla pracodawców z branż o szczególnie wysokim poziomie ryzyka zawodowego, a 1.277 pracodawców uczestniczyło w programach prewencyjnych PIP. Inspekcja adresowała również wsparcie szkoleniowe dla 48,2 tys. uczniów w ramach programu ?Kultura bezpieczeństwa”.