IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Ostatni Zarząd Główny kadencji 2011-2015

W dniu 20 maja 2015r. w siedzibie Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w Katowicach odbyło się ostatnie posiedzenie Zarządu Głównego w kadencji 2011-2015. Spotkanie otworzył Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który wraz z członkami Prezydium podsumował upływającą kadencję. Zarząd zapoznał się również z informacją o stopniu przygotowań organizacyjnych VII Zjazdu Krajowego w Zakopanem oraz z wynikami wyborów dokonanych w Sekcja branżowych Porozumienia.

W czasie spotkania Przewodniczący D. Trzcionka omówił również działania podejmowane w Forum Związków Zawodowych, oraz ostanie spotkania z przedstawicielami rządu i pracodawcami górniczymi w sprawie restrukturyzacji górnictwa. W czasie zebrania Zarząd Główny przyjął również do PZZ „KADRA” nową organizację związkową:

Związek Zawodowy „KADRA” przy „REMASZ” Sp. z o.o. w Gliwicach

Przewodniczącym nowej organizacji członkowskiej wchodzącej w skład Sekcji Zaplecza Górniczego jest kolega Paweł Kluba, a sekretarzem zarządu – kolega Paweł Szeląg. Siedziba związku mieści się przy ul. Jasnej 31, 44-100 Gliwice.