IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Spotkanie Komisji Młodych PZZ KADRA

18 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie PZZ ?KADRA” w Katowicach odbyło się posiedzenie Komisji Młodych Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA”, które poprowadziła Przewodnicząca Komisji Wioletta Janoszka. Pierwsza część spotkania odbyła się w obecności opiekuna Komisji Pana Wiceprzewodniczącego Marka Gacki, który serdecznie przywitał wszystkich zebranych.

Jednym z tematów spotkania było omówienie programów unijnych, które wprowadza Komisja Europejska w odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie. KE podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. Na szczeblu UE opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Częścią Pakietu jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (Youth Guarantee), czyli skierowany do państw członkowskich UE postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat ? którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu ? dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

Omówiono również program podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla osób dorosłych. Program obejmuje wzrost kwalifikacji i kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

Na zakończenie spotkania omówiono bieżące sprawy organizacyjne.