Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Podpisano Porozumienie w ArcelorMittal

21 kwietnia związkowcy i przedstawiciele zarządu ArcelorMittal Poland parafowali porozumienie dotyczące wzrostu wynagrodzeń w spółce w 2017 roku. Najważniejsze warunki porozumienia to podwyżka płac, która ma wynieść 125 zł na pracownika, dodatkowo przewidziano tysiąc zł jednorazowej nagrody i dodatkowe 300 zł lub więcej, uzależnione od wyników spółki.

Porozumienie, po trwających wiele tygodni trudnych negocjacjach, parafowali w piątek związkowcy i przedstawiciele dyrekcji największego w Polsce wytwórcy stali. Ostateczne podpisanie porozumienia ma nastąpić najdalej do końca kwietnia.

Parafowane w piątek porozumienie zakłada m.in wzrost płac zasadniczych wszystkich pracowników AMP o 105 zł brutto, z wyrównaniem od stycznia. Dodatkowe 20 zł brutto na pracownika ma zostać przeznaczone na indywidualny wzrost wynagrodzeń. Kolejny zapis porozumienia dotyczy wypłaty pracownikom nagrody za wkład w funkcjonowanie spółki w 2016 roku w wysokości 1000 zł. Nagroda trafi na konta pracowników w dwóch ratach po 500 zł. Pierwsza rata zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za czerwiec, a druga wraz z wynagrodzeniem za sierpień. Ponadto dokument zakłada możliwość przyznania pracownikom nagrody dodatkowej. Wypłata oraz wysokość tego świadczenia została uzależniona od wyników ekonomicznych spółki za pierwsze 10 miesięcy 2017 roku.

Rozmowy płacowe w AMP toczyły się od wielu miesięcy. W dniu 9 marca w pikiecie przeprowadzonej przed budynkiem dyrekcji spółki wzięło udział ponad 2 tys. pracowników. Z kolei od 21 marca przedstawiciele strony społecznej przez niemal tydzień nie opuszczali siedziby dyrekcji spółki, domagając się wznowienia negocjacji i zakończenia ich podpisaniem porozumienia. Po przerwaniu akcji w tej formie związkowcy ogłosili, że „możliwości negocjacji w formule jednostronnego dyktatu” pracodawcy zostały wyczerpane. Później jednak strony ponownie usiadły do rozmów, zakończonych w piątek parafowaniem porozumienia. W akcjach związków zawodowych uczestniczyli koleżanki i koledzy z naszej organizacji członkowskij – MZZP Hutnik.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce – odpowiada za 70% produkcji sektora. Spółka zatrudnia ok. 12 tys. osób. w pięciu hutach – w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, które są największym producentem koksu w Europie.
Informacje o proteście: