IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA”

W dniu 7 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PZZ „KADRA”, które otworzył Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA?  powitaniem zgromadzonych koleżanek i kolegów z organizacji członkowskich.

W pierwszej części spotkania Wiceprzewodniczący Krzysztof Stanisławski omówił wykonanie budżetu za 2022 r. Informację o wykonaniu podsumował Przewodniczący Dariusz Trzcionka, który w dalszej spotkania przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Głównego PZZ „KADRA” za ostatnie półrocze.

W sprawozdaniu Przewodniczący Dariusz Trzcionka wskazał na nowe wyzwania dla pracowników i związków zawodowych KADRA jakie niesie nowa sytuacja w związku z wojną na Ukrainie. KADRA zdecydowanie potępia rosyjską inwazję na Ukrainę, organizujemy naszą pomoc mieszkańcom Ukrainy, a nasza solidarność skierowana jest do ludzi, którzy bez powodu padają ofiarą rosyjskiej agresji.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka omówił sytuację w Polsce w związku z polityką energetyczno-klimatyczną, i to jak nowe ograniczenia handlu rosyjskimi paliwami kopalnymi wpływają na zmianę sytuacji gospodarczej i przedsiębiorstw w Polsce. KADRA widzi potrzebę dla nowych inwestycji, finansowania sprawiedliwej transformacji, a także niezwykle ważne są sytuacja pracowników i kondycja przemysłu w Polsce. Wyzwania w Polsce – to tania energia dla Polek i Polaków, dlatego trzeba zadbać o najsłabszych, i o pracowników. W trudnym okresie transformacji naszych sektorów potrzeba zwiększenia zaangażowania związków zawodowych KADRA. Z tych powodów przedstawiciele PZZ „KADRA” angażują się w prace wielu instytucji dialogu społecznego, w tym w prace Trójstronnych Zespołów Branżowych. Przewodniczący przedstawił również sprawozdanie z prac w Radzie Dialogu Społecznego prowadzonych przez przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, w tym dotyczących nowych inicjatyw legislacyjnych UE i Polski. Związki zawodowe KADRA widzą rosnące znaczenie roli umów społecznych, gdzie zawarte ustalenia na rzecz zmian, mają chronić pracowników oraz odpowiadać na potrzebę łagodzenia przekształceń w gospodarce do wymagających założeń nowych celów polityk publicznych.

Sprawozdania Sekcji branżowych PZZ „KADRA” przedstawili: przewodnicząca Beata Gawłowska-Bajda (za Sekcję Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), przewodnicząca Wioletta Janoszka (za Sekcję Pozostałych Zakładów), przewodnicząca Maria Pakosz  (ze Sekcję Ochrony Zdrowia), przewodniczący Jarosław Dobrowolski (za Sekcję Energetyczną), przewodniczący Andrzej Migas (za Sekcję Zaplecza Górniczego), przewodniczący Wiesław Sobolewski (za Sekcję Zaplecza Naukowo-Badawczego), przewodniczący Andrzej Domagała (za Sekcję Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych), przewodniczący Sławomir Twardygrosz (za Sekcję Cynku, Ołowiu, Soli i innych kopalin), przewodniczący Marek Nanuś (za Sekcję Hutnictwa), przewodniczący Mieczysław Krupiński (za Sekcję Węgla Brunatnego), przewodniczący Krzysztof Stanisławski (za Sekcję Węgla Kamiennego).

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: