IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Prace Branży Energetyka i Górnictwo FZZ

W dniu 3 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie Branży Energetyka i Górnictwo Forum Związków Zawodowych w Katowicach, któremu przewodniczył Dariusz Trzcionka ? Wiceprzewodniczący FZZ. Spotkanie poprzedzało kolejne spotkanie w tym samym dniu i dyskusję merytoryczną w ramach Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Polityki Klimatycznej pomiędzy ekspertami FZZ, OPZZ i NSZZ ?Solidarność?. Przewodniczący Dariusz Trzcionka odniósł się do wcześniej przygotowanych roboczych stanowisk i propozycji FZZ, a także moderował dyskusją pomiędzy członkami Branży.

Branża na swoim spotkaniu zajęła się również sprawą planu pracy ekspertów i przedstawicieli w 2018 roku, założeniami roboczymi do stanowiska Forum Związków Zawodowych w sprawie Polityki Energetyczno-Klimatycznej – oczekiwania polityczne ? COP24 w Katowicach. W czasie spotkania Pan Grzegorz Trefon zaprezentował prezentację dotyczącą udziału ekspertów FZZ podczas konferencji klimatycznej COP23 w Bonn, a także aktualny stan wdrażania międzynarodowych umów klimatycznych na świecie (Porozumienie paryskie i poprawka z Doha do Protokołu z Kioto).

W tym samym dniu SGiE NSZZ ?Solidarność? był gospodarzem spotkania Międzyzwiązkowego Zespołu ds. Polityki Klimatycznej z udziałem przedstawicieli FZZ i OPZZ. Spotkaniu przewodniczył Kazimierz Grajcarek ? przewodniczący SGiE NSZZ ?Solidarność?. W czasie spotkania opinię i propozycje Forum Związków Zawodowych zaprezentował Krzysztof Stefanek – przewodniczący ZW FZZ – i odniósł się do propozycji przedstawionych przez NSZZ ?Solidarność? i OPZZ. Przedstawiciele central omówili liczne zagadnienia oraz tezy do wspólnego stanowiska polskich central związków zawodowych dotyczące polityki klimatycznej.

Galeria zdjęć: