IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Przedstawiciele PZZ ?KADRA? w Sejmie RP

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Sejmu RP, w którym uczestniczyli przedstawiciele PZZ ?KADRA? ? Przewodniczący Dariusz Trzcionka, Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Przewodniczący organizacji z Sekcji Węgla Kamiennego PZZ ?KADRA? – Zdzisław Chętnicki i Bogusław Konieczny.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00 i miało wiele przerw ze względu na prace Sejmu nad ustawą o OZE. W czasie swojego posiedzenia Komisja rozpatrzyła informację Ministra Gospodarki i Ministra Skarbu Państwa o aktualnej sytuacji górnictwa węgla kamiennego, przyczynach złej kondycji sektora i spółek węglowych oraz działań podejmowanych dla poprawy tego stanu.

W czasie posiedzenia Komisji parlamentarnej przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki prof. Maciej Kaliski prezentował informacje o sytuacji w Spółkach węglowych. Sytuacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce dramatycznie się pogarsza. Po 5 miesiącach br. branża miała 631 mln zł straty. Do końca maja polskie kopalnie wydobyły 28,7 mln t węgla, to o 1,889 mln t mniej niż przed rokiem. Sprzedaż surowca, niższa aż o 11,4 proc. wobec danych sprzed roku wyniosła 26,919 mln. Na zwałach spółek węglowych po pięciu miesiącach zalegało 7,989 mln t surowca. W kopalniach zatrudnionych było 104 tys. pracowników. Przychody osiągnięte przez branżę wynosiły 10,54 mld zł i spadły rok do roku o 1,26 mld zł. Strata, jaką na jednej tonie węgla ponosiły po 5 miesiącach br. spółki węglowe wynosiła 30,96 zł. Sytuacja w we wszystkich Spółkach Węglowych jest trudna i zróżnicowana w zależności od ich bieżącej kondycji finansowej.

W czasie posiedzenia posłowie zajmowali się rozpatrzeniem i zaopiniowaniem dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu na temat sytuacji w górnictwie węgla kamiennego. Z kolei Klub Parlamentarny Solidarna Polska zgłosił wniosek o rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat rządowych planów pomocy Kompanii Węglowej SA w związku z planowanymi przez Zarząd Spółki zwolnieniami grupowymi. Z uwagi na zarządzoną przerwę na część pytań zgłoszonych przez posłów odpowiadali ministrowie na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP.

Parlamentarzyści z Klubu SLD ? Zbyszek Zaborowski i Klubu PIS ? Grzegorz Tobiszowski pytali przedstawicieli ministerstwa gospodarki o działania podejmowane w obecnej sytuacji przez Radę Nadzorczą i Zarząd KW S.A. Ich pytania dotyczyły szczególnie planów jakie ma Ministerstwo Gospodarki wobec największej Spółki węglowej. W ich ocenie Ministerstwo powinno się obecnie w większym stopniu koncentrować na rozwiązaniach a nie na analizach sytuacji, która jest dobrze znana. Czas analiz i diagnoz już minął ? potrzeba przełamać obecne problemy w Spółkach węglowych.

Przewodniczący PZZ ?KADRA? Dariusz Trzcionka przypomniał, że nadal brakuje odpowiedniej polityki i nadzoru na rynku energetycznym, szczególnie w odniesieniu do kształtowania mix-u energetycznego. Wytwórcy energii elektrycznej wciąż zbyt często zakupują jako pośrednicy energię elektryczną zamiast skupić się na podstawowej działalności jako jej producenci. Wiele elektrowni na węgiel kamienny ograniczyło swoją produkcję lub ją zatrzymało w niektórych okresach i taka sytuacją wywołuje narastanie zwałów węgla i piętrzenie się problemów w górnictwie. Energetyka opalana węglem kamiennym nie odbiera zamówionego surowca. W branży górniczej utrzymuje się stała sytuacja zagrożenia dla polskich miejsc pracy.

Przedstawiciele PZZ ?KADRA? systematycznie uczestniczą jako obserwatorzy strony społecznej w posiedzeniach parlamentu w Komisji Gospodarki. Do zakresu działania Komisji Gospodarki należą sprawy polityki gospodarczej, a w szczególności: restrukturyzacji gospodarki, efektywności przemysłu, handlu międzynarodowego i wewnętrznego, technologii, inwestycji bezpośrednich i udziału kapitału zagranicznego, a także samorządu pracowniczego, gospodarczego i pracodawców, oraz sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorców, sprawy rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług, a także sprawy ochrony przed działaniem monopoli, w szczególności monopoli naturalnych, zapewniania wolności konkurencji na rynku, zasadności koncesjonowania zawodów i działalności gospodarczej, przeciwdziałania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.

GT