Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Komunikat ZZ „KADRA” Kompanii Węglowej S.A.

Katowice 14.11.2014 r.

KOMUNIKAT

     W czwartek 13 listopada o godz. 8.00 rozpoczęło się spotkanie Zarządu Kompanii Węglowej ze stroną związkową w temacie Planu Naprawczego Kompanii Węglowej na lata 2014 – 2020.

      W trakcie spotkania Zarząd poinformował stronę społeczną, że fiaskiem zakończyły się rozmowy w temacie euroobligacji jako źródeł finansowania kluczowych elementów planu naprawczego oraz, że pojawiły się realne zagrożenia realizacji wypłat grudniowych, tj. Nagrody Barbórkowej i pensji za miesiąc listopad. Na pytanie o alternatywne rozwiązania problemu Kompanii Węglowej usłyszano odpowiedź, że jedynym sposobem jest likwidacja kilku kopalń i zwolnienie ich załóg. Wywołało to konsternację wśród związkowców i doprowadziło do przerwania obrad. Strona związkowa oświadczyła, że dalsza dyskusja z Zarządem Kompanii Węglowej jest bezprzedmiotowa i w sprawie przyszłości KW będzie rozmawiać już tylko z właścicielem, tj. uprawomocnionym przedstawicielem Ministerstwa Gospodarki na którego zamierzają czekać do skutku w siedzibie spółki. Po tym oświadczeniu Prezes Mirosław Taras udał się na konsultacje do Warszawy.

      Tworzony przez związki kompanijne Sztab Protestacyjno-Strajkowy wydał komunikat o przebiegu czwartkowych rozmów z Zarządem KW zapowiadając w nim m.in. przeprowadzenie masówek informacyjnych w kopalniach i zakładach Kompanii oraz przygotowanie scenariusza dalszych działań na wypadek fiaska rozmów dotyczących przyszłości branży.

    W godzinach wieczornych po wysłuchaniu informacji przekazanej przez Prezesa Mirosława Tarasa z wizyty w ministerstwach skarbu i gospodarki sztab wydał kolejny komunikat w którym oświadczył, że nadal oczekuje przybycia uprawomocnionego przedstawiciela rządu, który podejmie rozmowy zmierzające do rozwiązania sytuacji finansowej Kompanii Węglowej. Ponadto uznał ustną zapowiedź spotkania w ramach zespołu międzyresortowego w dniu 18 listopada za element gry wyborczej i próbę odłożenia problemu poza termin wyborów.

       Sztab Protestacyjno-Strajkowy Kompanii Węglowej S.A. przygotował również apel do pani premier Ewy Kopacz, który w godzinach nocnych został przekazany wicewojewodzie śląskiemu Andrzejowi Pilotowi, który zobowiązał się do niezwłocznego jego przekazania do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

          Od wczoraj około 200 górników, w tym członkowie ?Kadry? w dalszym ciągu czeka w siedzibie spółki na przyjazd przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki. Związkowcy nadal podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko i deklarują, że na temat przyszłości Kompanii Węglowej chcą rozmawiać wyłącznie z właścicielem spółki.

                                                                                          Prezydium ZZ ?Kadra?

Kompanii Węglowej S.A.

Informacja ze strony naszej organizacji:

http://kadrakw.org/aktualnosci/365-komunikat