Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Rada Dialogu Społecznego o pakiecie FIT for 55

Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA? w imieniu Forum Związków Zawodowych podczas spotkania w Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie w dniu 9 grudnia 2021r. wypowiedział się w związku z zaprezentowaniem przez Komisję Europejską nowego pakietu legislacyjnego znanego pod nazwą FIT for 55. KE przygotowała nowe zmiany legislacyjne w odpowiedzi na zatwierdzone bardziej ambitne dla Unii Europejskiej i Polski cele redukcji gazów cieplarnianych do 55% do 2030 r.

Dariusz Trzcionka zapoznał zgromadzonych przedstawicieli ze stanowiskiem Forum Związków Zawodowych do pakietu FIT for 55. Ze stanowiskiem można się zapoznać na stronie FZZ:

http://fzz.org.pl/fzz-o-fit-for-55/

Z pewnością nie były to ostatnie rozmowy związków zawodowych dotyczące pakietu nowych dyrektyw, które na ponad 4000 stron zmieniają przepisy prawa podnosząc znacząco wymagania środowiskowe. Forum Związków Zawodowych wzywa partnerów społecznych reprezentujących pracowników i pracodawców do wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Forum Związków Zawodowych wnosi również o uwzględnienie naszych opinii w pracach rządu RP i Komisji Europejskiej. Naszym zdaniem, Polska nie jest w pełni przygotowana do wdrożenia wielu ambitnych celów klimatycznych, a braki i niedostatki w związku ze słabością celów społecznych mogą przyczynić się do znaczącego zwiększenia presji na polskich podatników, tak na pracowników przemysłu jak również na innych obywateli. Polacy ostatecznie zapłacą za wszystkie skutki. FZZ obawia się również narastania nowych podziałów społecznych w Polsce, narastania różnić między krajami członkowskimi UE, co w długim okresie może być przyczyną trwałej nierównowagi między krajami UE.

Liczymy na zrozumienie dla naszych argumentów i na zwiększenie ambicji UE ? w pełni chroniących pracowników zaczynając od sektorów przemysłów takich jak górnictwo, energetyka, ciepłownictwo, hutnictwo, szkło, cement, budownictwo i przemysł motoryzacyjny wraz z szerokim zakresem zakładów przemysłowych i usługowych kooperujących w tych sektorach. Aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest w przemyśle górnictwa węgla i energetyce, a pewnych rozwiązań dla pracowników brak, stabilności brak, energii w systemie energetycznym brak, zaś koszty rosną tak jak przewidziały polskie związki zawodowe, w tym FZZ ponad dekadę wstecz.

Jeżeli rząd RP nie zapewni sprawiedliwej transformacji dla pracowników z pełnym poszanowaniem zawartych układów zbiorowych/umów społecznych, to ostrzegamy – tak łagodne prezentowanie stanowisk związków zawodowych jak i obecna stabilizacja mogą ulec diametralnej zmianie.

Grzegorz Trefon