IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ „KADRA” w Mysłowicach

W dniu 27 czerwca 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PZZ ?KADRA?, które otworzył Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA?  powitaniem zgromadzonych członków Rady Krajowej PZZ „KADRA”.

W pierwszej części spotkania Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” powitał nowe organizacje członkowskie tj.:

  • ZZ Pracowników MZK Oświęcim (Przewodniczący Krzysztof Piotrowski)
  • Międzyzakładowy Związek Zawodowych SRK Zakład CZOK (Przewodniczący Robert Bryła)
  • Związek Zawodowy przy Zakładach Remontowych Energetyki w Katowicach (Przewodniczący Robert Filocha)

Następne powitano nowych przewodniczących organizacji zakładowych: Roman Piłat, Radosław Jędrak, Grzegorz Uram, Arkadiusz Błaszczyk, Jarosław Mgłosiek, Krzysztof Suchoń, Krzysztof Koczur, Zbigniew Wita, Adam Żurawski.

W czasie spotkania Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” przedstawił informację i omówił realizację budżetu za 2022 r.

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ „KADRA” przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Głównego PZZ ?KADRA? za ostatnie półrocze. Następnie głos zabierali przewodniczący Sekcji branżowych PZZ „KADRA” omawiając podejmowane działania, przedstawiając problemy i działalność organizacji zakładowych. Przewodniczący wskazał, że organizacje członkowskie podejmowały się w ostatnich miesiącach wielu negocjacji płac w związku z rosnącym negatywnym wpływem inflacji na zarobki pracowników w Polsce. Rosnące ceny ograniczają zdolności nabywcze Polaków. Z tego powodu związki zawodowe reagują również wnosząc o podwyżki płacy minimalnej. Przewodniczący opisał dotychczasowe działania na rzecz ochrony przemysłu energochłonnego i potrzebie nowych zabezpieczeń cen energii dla przemysłu, działania związane z rozporządzeniem w sprawie emisji metanu, spotkania z Frans Timmermans – Wiceprzewodniczącym KE, przedstawicielami rządu RP, z europosłami. W związku z tą pracą korzystaliśmy z pomocy industriAll Europe i EKZZ. Przewodniczący przybliżył aktualne prace związku, a także podejmowane działania w ramach Forum Związków Zawodowych, w tym prace w RDS, WRDS, a także opisał zaangażowanie przedstawicieli PZZ „KADRA” w prace Zarządów Wojewódzkich FZZ w poszczególnych regionach, których skład był na nowo definiowany po ostatnim Kongresie FZZ. Przewodniczący opisał zaangażowanie w prace Regionu Wschodniego industriAll Europe, przekazał bieżące informacje o realizacji planu działania PZZ KADRA i FZZ w ramach Projektu Kaskadowego EKZZ, a także rozpoczęcie prac w nowym projekcie finansowanym przez UE o nazwie – DUST.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka zwrócił się z prośbą aby koleżanki i koledzy z organizacji zakładowych udzielały odpowiedzi na zapytania Przewodniczących Sekcji – w sprawie posiadanych kompetencji zawodowych, które mogą mieć znaczenie w związku z pracami Porozumienia w różnych grupach zadaniowych.

Po wystąpieniu głos zabierali Przewodniczący Sekcji Branżowych PZZ „KADRA” omawiający bieżące problemy pracowników i działania związków zawodowych: Barbara Mierzejewska (Sekcja Energetyczna), Joanna Kwiecień (Sekcja Zaplecza Górniczego), Maria Pakosz (Sekcja Ochrony Zdrowia), Wioletta Janoszka (Sekcja Pozostałych Zakładów), Rafał Menżyk (Sekcja chemiczna), Sylwester Czyż (Sekcja motoryzacyjna), Mariusz Ciupiński (Sekcja Hutnictwa), Arkadiusz Błaszczyk (Sekcja Węgla Brunatnego), Mirosław Szczygieł (Sekcja Górnictwa Nnaftowego i Gazownictwa), Krzysztof Stanisławski (Sekcja Węgla Kamiennego). Barbara Mierzejewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZZ „KADRA” przekazała sprawozdanie z prac Komisji. 

Rada Krajowa PZZ „KADRA” przyjęła uchwałę w sprawie zmiany nazw sekcji i utworzenia Sekcji Węgla Brunatnego, Soli i Kopalń Odkrywkowych.

Galeria zdjęć: