Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Szkolenie Zielona i Sprawiedliwa Transformacja

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” zorganizowało w dniach 29-30 maja 2023 r. szkolenie pt. Zielona i Sprawiedliwa Transformacja dla związkowców  w Jaworzu k. Bielska-Białej. Szkolenie było ostatnim w ramach Planu działania opracowanym z Forum Związków Zawodowych. Szkolenie to część projektu kaskadowego EKZZ finansowanego przez Unię Europejską.

Szkolenie 8 w dniu 29 maja 2023 r. zostało otwarte przez Dariusza Trzcionkę ? Przewodniczącego PZZ ?KADRA? i Bogusława Studenckiego – sekretarza generalnego FZZ. W ciągu dwóch dni szkolenia zostały omówione informacje dotyczące projektu jak również prac naszego związku zawodowego w regionach węglowych i na poziomie krajowym w związku z transformacją energetyczną w Polsce. Dyskutowano stanowiska związkowe, prowadzony dialog społeczny i negocjacje zbiorowe w kraju oraz w UE. 

Dyskutowano o problemach pracowników i działaniach związków zawodowych w tym na szkoleniu omówiono rola związków zawodowych i dialogu społecznego we wdrażaniu Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji, a także poświęcono wiele czasu obecnym zmianom w strategii energetycznej Polski. Szkolenie było okazją do omówienia przykładów jak przygotować pracowników i zakłady, aby zapewnić drugie życie miejsca pracy ? w tym jak przygotować pracowników do zielonej i sprawiedliwej transformacji.

W czasie szkolenia przedstawiono m.in. plany Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” kontunuowania wspierania koleżanek i kolegów w regionach węglowych, poprzez realizacje nowego projektu – DUST. Zachęcamy do śledzenia projektu:

https://www.dustproject.eu/pl/about

Szkolenie Zielona i Sprawiedliwa Transformacja było ósmym z całego cyklu wcześniejszych spotkań szkoleniowych w Polsce jakie PZZ „KADRA” i FZZ zorganizowały w latach 2022-23. Dotychczasowe działania wzmocniły wiedzę kolegów i koleżanek na temat planów sprawiedliwej transformacji i strategii niskoemisyjnych w regionach węglowych Polski i  UE.

Grzegorz Trefon