IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

RDS o systemie EU ETS, zamówieniach publicznych i nowelizacji Kodeksu Pracy

W trakcie II posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego strona związkowa i pracodawców zajęła się problematyką EU ETS. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady ? Piotr Duda (NSZZ ?Solidarność?). W spotkaniu w dniu 18 lutego 2016r. w CPS Dialog uczestniczył Przewodniczący PZZ ?KADRA? Dariusz Trzcionka. Stronę rządową reprezentowali Pan Mateusz Morawiecki – Wicepremier i Minister rozwoju, Pan Jan Szyszko – Minister środowiska, Pani Anna Zalewska – Minister edukacji, Pani Elżbieta Rafalska Minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Panowie Wiceministrowie: Grzegorz Tobiszowski (Ministerstwo Energii) i Stanisław Szwed  (MRPiP).

Członkowie Rady przyjęli stanowisko na temat przyszłego systemu handlu uprawnieniami do emisji, w kontekście zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego w tym obszarze. Przedmiotowe prace nad wspólnym stanowiskiem związków zawodowych i organizacji pracodawców były prowadzone w Zespole problemowym ds. polityki gospodarczej i rynku pracy, w które zaangażowani byli Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki.

Podczas posiedzenia główny inspektor pracy Roman Giedrojć przedstawił najważniejsze zmiany, jakie czekają Państwową Inspekcję Pracy. Jak zapowiedział, pierwsza kontrola w mikro i małych przedsiębiorstwach ma być instruktażowa, bez sankcji, z wyjątkiem przypadków zagrożenia życia lub zdrowia lub nielegalnego zatrudnienia. Wysokość kary będzie zależna od wielkości przedsiębiorstwa. Pan Minister deklarował ściślejszą współpracę ze związkami zawodowymi.

W trakcie posiedzenia RDS przedstawiono zarys rządowego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i omówiona została obecna sytuacja branży górnictwa węgla kamiennego. Strony Rady Dialogu przyjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks pracy. Ta nowelizacja dotyczy wprowadzenia ważnej dla pracowników zasady: ?najpierw podpisanie umowy ? później praca?.

Przyjęto także uchwałę w sprawie projektu zmiany ustawy ? Prawo zamówień publicznych. Tu zmiany mają służyć odejściu od decydującego kryterium cenowego, wspieraniu w ubieganiu się o zamówienia małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu roli  pracowników, przez preferowanie firm stosujących umowy o pracę.

GT