Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt…

Pomoc medyczna dla Ukr…

Informujemy naszych sympa…

Spotykanie dotyczące F…

W dniu 16 marca 2021 r. o…

Spotkanie z przedstawi…

W dniu 15 marca 2022r. od…

KADRA wnosi o spotkani…

Porozumienie Związków Zaw…

Dodatkowe Wsparcie dla…

Porozumienie Związków Zaw…

Prosimy o wsparcie pom…

PZZ "KADRA" nawiązało w…

Apel PZZ "KADRA"

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rozmowy Kraju Libereckiego z Dolnym Śląskiem o KWB Turów

Z inicjatywy czeskiego i polskiego samorządu terytorialnego – Kraj Liberecki i Województwo Dolnośląskie – zostało przygotowane spotkanie, które zakończyło się podpisaniem protokołu uzgodnień z udziałem strony rządu RP i kierownictwa PGE S.A. Rozmowy na temat warunków wzajemnego porozumienia, na mocy którego Czechy mogą wycofać pozew przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej były prowadzone przy zaangażowaniu Pana Martina Půta – Hetmana Kraju Libereckiego i Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu uczestniczyła strona rządowa reprezentująca Czechy i Polskę. Strony zgodziły się, że między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską zostanie zawarta ważna dwustronna umowa międzynarodowa, która będzie zawierała wszystkie zasadnicze wymagania, których domagał się Kraj Liberecki na początku 2021 roku, wraz z wymaganiem rekompensaty finansowej.

Niżej znajdą Państwo podpisany tekst ustaleń spisanych między Stronami spisany w dniu 24 maja 2021 r.

Grzegorz Trefon