Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rozmowy Kraju Libereckiego z Dolnym Śląskiem o KWB Turów

Z inicjatywy czeskiego i polskiego samorządu terytorialnego – Kraj Liberecki i Województwo Dolnośląskie – zostało przygotowane spotkanie, które zakończyło się podpisaniem protokołu uzgodnień z udziałem strony rządu RP i kierownictwa PGE S.A. Rozmowy na temat warunków wzajemnego porozumienia, na mocy którego Czechy mogą wycofać pozew przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej były prowadzone przy zaangażowaniu Pana Martina Půta – Hetmana Kraju Libereckiego i Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu uczestniczyła strona rządowa reprezentująca Czechy i Polskę. Strony zgodziły się, że między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską zostanie zawarta ważna dwustronna umowa międzynarodowa, która będzie zawierała wszystkie zasadnicze wymagania, których domagał się Kraj Liberecki na początku 2021 roku, wraz z wymaganiem rekompensaty finansowej.

Niżej znajdą Państwo podpisany tekst ustaleń spisanych między Stronami spisany w dniu 24 maja 2021 r.

Grzegorz Trefon