KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

Krajowe Forum Sprawied…

W dniu 14 września w Kato…

Rada Krajowa w Mysłowi…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

«
»
Facebook

Rozmowy Kraju Libereckiego z Dolnym Śląskiem o KWB Turów

Z inicjatywy czeskiego i polskiego samorządu terytorialnego – Kraj Liberecki i Województwo Dolnośląskie – zostało przygotowane spotkanie, które zakończyło się podpisaniem protokołu uzgodnień z udziałem strony rządu RP i kierownictwa PGE S.A. Rozmowy na temat warunków wzajemnego porozumienia, na mocy którego Czechy mogą wycofać pozew przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej były prowadzone przy zaangażowaniu Pana Martina Půta – Hetmana Kraju Libereckiego i Pana Cezarego Przybylskiego – Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W spotkaniu uczestniczyła strona rządowa reprezentująca Czechy i Polskę. Strony zgodziły się, że między Republiką Czeską i Rzeczpospolitą Polską zostanie zawarta ważna dwustronna umowa międzynarodowa, która będzie zawierała wszystkie zasadnicze wymagania, których domagał się Kraj Liberecki na początku 2021 roku, wraz z wymaganiem rekompensaty finansowej.

Niżej znajdą Państwo podpisany tekst ustaleń spisanych między Stronami spisany w dniu 24 maja 2021 r.

Grzegorz Trefon