KADRA KWB Turów uczest…

Związek Zawodowy "KADRA" …

Pismo do Ministerstwa …

PZZ "KADRA" skierowało pi…

Europejski przemysł wy…

IndustriAll Europe zoorga…

Krajowe Forum Sprawied…

W dniu 14 września w Kato…

Rada Krajowa w Mysłowi…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Zachęcamy do skorzysta…

Zachęcamy do skorzystania…

Protest pracowników se…

PZZ "KADRA" wzięło udział…

III Kongres industriAl…

III Kongres industriAll E…

«
»
Facebook

Huta Częstochowa ma nowego właściciela

Mariusz Ciupiński – Przewodniczący MZZ „KADRA” Huty Częstochowa i członek Zarządu Głównego PZZ „KADRA” z zadowoleniem przyjął informację o przejęciu Huty Częstochowa przez nowego właściciela, firmę Liberty Częstochowa Sp. z o.o. Nowy właściciel dokonał wpłaty pozostałej do zapłaty kwoty 171 mln złotych na konto Syndyka do masy upadłości. W naszej opinii nowy właściciel w ciągu ostatnich miesięcy dał się poznać pozytywnie jako podmiot realizujący potrzebne inwestycje i remonty zabezpieczające funkcjonowanie huty w Częstochowie, a także dbał o utrzymanie dialogu społecznego ze stroną związków zawodowych.

Przejęcie Huty Częstochowa przez nowego właściciela oznacza, że staje się ona częścią Liberty Steel Group, która z kolei należy do grupy GFG Alliance, których właścicielem jest Pan Sanjeev Gupta. Huta Częstochowa zatrudnia 1140 pracowników, a MZZ „KADRA” pozostaje reprezentatywną organizacją związkową w tym zakładzie. Grupa Liberty Steel w Europie jest ważnym pracodawcą w sektorze hutniczym, zatrudnia ponad 14.000 osób w siedmiu hutach stali i pięciu centrach serwisowych. 

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” uważnie śledziło zmiany właściciela, rozwój sytuacji pracowników w Hucie Częstochowa, a także w ostatnich kluczowych dla Huty miesiącach byliśmy zaangażowani w związkowe prace i spotkania koordynacyjne w grupie GFG Alliance, w skład której wchodzi Liberty Steel Group (link). Organizatorem dla wspólnych prac i reprezentacji pracowników pozostają centrale związkowe: IndustriALL Global z siedzibą w Genewie i industriAll Europe z siedzibą w Brukseli. Związki zawodowe należące do IndustriAll utrzymują również bezpośredni kontakt z właścicielem grupy Panem Sanjeev Gupta, a ostanie spotkanie z właścicielem, które odbyło się w dniu 6 maja 2021 r. dotyczyło m. in. planów inwestycyjnych i rozwoju działalności grupy w Polsce. 

Grzegorz Trefon i Mariusz Ciupiński