Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie Sygnatariuszy Umowy Społecznej w Warszawie

W dniu 24 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie dla sygnatariuszy Umowy Społecznej tj. przedstawicieli górniczych związków zawodowych z reprezentantami rządu, poświęcone realizacji umowy społecznej. 

W spotkaniu z ramienia Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” uczestniczyli: Dariusz Trzcionka – Przewodniczący, Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący i Krzysztof Stanisławski – Wiceprzewodniczący. Stronę rządową reprezentowali: Wicepremier Jacek Sasin, wraz z ministrami Waldemarem Budą – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Dziadzio – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Krzysztof Kubow – szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, Piotr Naimski – pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej i Piotr Pyzik – Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

W czasie spotkanie strony omówiły stopień realizacji zapisów Umowy Społecznej podpisanej w dniu 28 maja 2021 r. w tym przygotowania Nowego Systemu Wsparcia dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz przygotowań do złożenia wniosku notyfikacyjnego.

Kończąc spotkanie strony sporządziły notatkę podpisaną przez przedstawicieli związków zawodowych i Piotra Pyzika – Pełnomocnika Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Notatka z spotkania – do pobrania.