IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Region Wschodni IndustriAll Europa obradował w Bogatyni

Związki zawodowe z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii spotkały się w dniach 10 ? 11.03.2016 r. w Bogatyni. Spotkanie to dotyczyło spraw i planów organizacji z regionu wschodniego IndustriAll Europa. Wśród tematów obrad znalazły się miedzy innymi ocena sytuacji pracowników przemysłu w Europie, sytuacja młodych bezrobotnych na rynku pracy i działania na tym polu w poszczególnych krajach. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także Sekretarz Generalny organizacji industriAll Europe – Ulrich Eckelmann oraz jego zastępca Luc Triangle. Z ramienia PZZ ?KADRA? w spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Stefanek ? Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? i Mieczysław Krupiński ? Przewodniczący Kadry przy KWB Turów.

Związkowcy w czasie spotkania omówili sytuację i zaprezentowali raporty krajowe z mocnym podkreśleniem obecnych trendów i bieżącej sytuacji w przemyśle europejskim. Bardzo ważną częścią spotkania było zapoznanie się ze stanem pracy przy organizacji kongresu wyborczego industriAll Europe, który odbędzie się w czerwcu br. w Madrycie.

GT