Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Krzysztof Wójcik - ods…

Krzysztof Wójcik - odszed…

Kampania - Razem w pra…

Porozumienie Związków Zaw…

Turniej piłkarski o Pu…

14 września w Wiśle odbył…

Zespół Trójstronny ds.…

W CPS Dialog w Warszawie …

Rady Ochrony Pracy

W dniu 2 lipca 2019r. odb…

Nowi członkowie RDS po…

Przewodniczący Dariusz Tr…

«
»
Facebook

Region Wschodni IndustriAll Europa obradował w Bogatyni

Związki zawodowe z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii spotkały się w dniach 10 – 11.03.2016 r. w Bogatyni. Spotkanie to dotyczyło spraw i planów organizacji z regionu wschodniego IndustriAll Europa. Wśród tematów obrad znalazły się miedzy innymi ocena sytuacji pracowników przemysłu w Europie, sytuacja młodych bezrobotnych na rynku pracy i działania na tym polu w poszczególnych krajach. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także Sekretarz Generalny organizacji industriAll Europe – Ulrich Eckelmann oraz jego zastępca Luc Triangle. Z ramienia PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Stefanek – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” i Mieczysław Krupiński – Przewodniczący Kadry przy KWB Turów.

Związkowcy w czasie spotkania omówili sytuację i zaprezentowali raporty krajowe z mocnym podkreśleniem obecnych trendów i bieżącej sytuacji w przemyśle europejskim. Bardzo ważną częścią spotkania było zapoznanie się ze stanem pracy przy organizacji kongresu wyborczego industriAll Europe, który odbędzie się w czerwcu br. w Madrycie.

GT