Sprawiedliwa Transform…

Bogusław Studencki był go…

Zjazd Krajowy PZZ "KAD…

W Bukowinie Tatrzańskiej …

DARIUSZ TRZCIONKA – PO…

VIII Zjazd Krajowy Porozu…

Komisja Rewizyjna PZZ …

VIII Krajowy Zjazd Porozu…

VIII ZJAZD KRAJOWY

Informujemy, że w dniach …

WYNIKI POSTĘPOWANIA - …

Nieniejszym informujemy, …

Zapytanie ofertowe nr …

Opis przedmiotu zamówieni…

Informujemy o śmierci …

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Region Wschodni IndustriAll Europa obradował w Bogatyni

Związki zawodowe z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii spotkały się w dniach 10 – 11.03.2016 r. w Bogatyni. Spotkanie to dotyczyło spraw i planów organizacji z regionu wschodniego IndustriAll Europa. Wśród tematów obrad znalazły się miedzy innymi ocena sytuacji pracowników przemysłu w Europie, sytuacja młodych bezrobotnych na rynku pracy i działania na tym polu w poszczególnych krajach. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji związkowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier, a także Sekretarz Generalny organizacji industriAll Europe – Ulrich Eckelmann oraz jego zastępca Luc Triangle. Z ramienia PZZ „KADRA” w spotkaniu uczestniczyli Krzysztof Stefanek – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” i Mieczysław Krupiński – Przewodniczący Kadry przy KWB Turów.

Związkowcy w czasie spotkania omówili sytuację i zaprezentowali raporty krajowe z mocnym podkreśleniem obecnych trendów i bieżącej sytuacji w przemyśle europejskim. Bardzo ważną częścią spotkania było zapoznanie się ze stanem pracy przy organizacji kongresu wyborczego industriAll Europe, który odbędzie się w czerwcu br. w Madrycie.

GT