Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Uchwała Rady Dialogu Społecznego o systemie EU ETS

Strona pracowników i pracodawców reprezentowana przez swoich przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego podjęła w dniu 18 lutego 2016 roku Uchwałę w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej oraz systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w kontekście projektu zmiany dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie w okresie 2021-2030 oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE.

UCHWAŁA RDS – do pobrania