IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zarząd Główny PZZ „KADRA”

Zarząd Główny Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” w dniu 26 września 2016 roku obradował na wyjazdowym posiedzeniu w Zakopanem. Posiedzenie Zarządu Głównego otworzył Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka.

Przewodniczący Porozumienia omówił zagadnienia dotyczące prac Rady Dialogu Społecznego, w tym tych dotyczących rządowego projektu ustawy o związkach zawodowych, które są prowadzone w Radzie Dialogu Społecznego, w ramach Zespołu RDS ds. prawa pracy.

Bogdan Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” zdał sprawozdanie z uczestniczenia w pracach Komisji Statutowej FZZ, która prowadzi prace w Forum Związków Zawodowych na nowym Statutem.

W sprawach dotyczących działalności Sekcji PZZ „KADRA” wypowiadali się przewodniczący Sekcji i członkowie Zarządu Głównego, między innymi: Joanna Kwiecień, Marcin Gębura, Mieczysław Krupiński, Marek Waldemar Jończyk, Paweł Dzikowski, Krzysztof Krusiński, Janusz Adamski, Józef Ryl, Krzysztof Stanisławski, Tomasz Szpyrka, Mariusz Wakuła, Andrzej Józefczyk i Jacek Zając. Przewodniczący omawiali dokonujące się procesy restrukturyzacyjne w spółkach, zmiany w wynagradzaniu pracowników i toczące się negocjacje w ramach dialogu społecznego z pracodawcą.