IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zarząd Główny w Bełchatowie

Zarząd Główny PZZ „KADRA” spotkał się w dniu 11 września br. w Bełchatowie i omówił m.in. trudną sytuację pracowników w kopalniach węgla brunatnego (Adamów, Konin, Bełchatów i Turów) oraz potrzebę nowych rozwiązań w sprawie znaczących obciążeń podatkowych rzutujących na kondycję tego sektora gospodarki.

Zarząd zapoznał się z informacją Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Stefanka w sprawie prac PZZ „KADRA” dotyczących jednolitego tekstu statutu oraz w sprawie Rady Krajowej. Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki przedstawili informację z prac Forum Związków Zawodowych. Zarząd omówił realizację porozumienia styczniowego z rządem RP w sprawie węgla kamiennego oraz problemy Sekcji branżowych PZZ „KADRA”.

Tadeusz Chwałka – Przewodniczący FZZ był gościem Kadry i po spotkaniu Zarządu przeprowadził szkolenie o obowiązującej od dnia dzisiejszego Ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

Galeria zdjęć: