Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Posiedzenie Rady Krajowej PZZ „KADRA” w dniu 22 listopada 2023 r.

W dniu 22 listopada 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Krajowej PZZ ?KADRA?, które otworzył Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA?  powitaniem zgromadzonych członków Rady Krajowej PZZ ?KADRA?. W pierwszej części spotkania powitano nową organizacje członkowską tj.:

Związek Zawodowy Pracowników Centrali Górnictwa i Energetyki Przemysłowej, którego Przewodniczącą jest koleżanka Beata Nawrot-Miler.

Przewodniczący PZZ „KADRA” Dariusz Trzcionka powitał również nowych przewodniczących organizacji zakładowych należących do Porozumienia  tj. kolega Tomasz Rodasik – Przewodniczący ZZ KADRA przy KWK RUDA, kolega Zbigniew Wita – Przewodniczący ZZ Dozoru i Nadzoru Górniczego KADRA przy PGG (KWK Jankowice), który pełni również obowiązki nowego członka Zarządu Głównego PZZ „KADRA”. Rada Krajowa wybrała Joannę Kwiecień, Tomasza Szpyrkę, Damiana Jaruchiewicz do składu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, jak również Leszka Kotarskiego, Sebastiana Sieję, Kamila Załuskiego do składu Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka podsumował zadania realizowane przez Porozumienie od posiedzenia ostatniej Rady Krajowej, prezentując sytuację dialogu społecznego oraz przyszłe wyzwania dla naszych sektorów przemysłowych. Przewodniczący omówił działania podejmowane z FZZ i industriAll Europe w związku z pogarszającą się sytuacją pracowników przemysłu, czy też trudnościami związanymi z wymianą pokoleniową kadr polskiego przemysłu i wiele innych. Przewodniczący poinformował o planach PZZ „KADRA” na przyszły rok w tym w sprawach organizacji Zjazdu Krajowego.

W kolejnej części obrad w imieniu Sekcji Energetycznej sprawozdanie złożyła Barbara Mierzejewska, za Sekcję Otoczenia Górnictwa – Joanna Kwiecień, za Sekcję Pozostałych Zakładów – Wioletta Janoszka, za Sekcję Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Anna Mazur, za Sekcję Ochrony Zdrowia – Michał Adamus, za Sekcję Motoryzacyjna – Sylwester Czyż, za Sekcję Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych – Andrzej Domagała, za Sekcja zaplecza badawczo-naukowego – Wiesław Sobolewski, za Sekcję Chemiczną – Rafał Menżyk, za Sekcja Hutnictwa – Mariusz Ciupiński, za Sekcję Węgla Brunatnego, Soli i Kopalin Odkrywkowych – Arkadiusz Błaszczyk, za Sekcję węgla kamiennego – Krzysztof Stanisławski.

Przewodniczący Mieczysław Krupiński – w imieniu Sekcji Węgla Brunatnego, Soli i Kopalin Odkrywkowych złożył szczegółowe informacje w związku z wprowadzonymi zmianami w nowym Regulaminie Sekcji. Podobną informację złożył Sylwester Czyż za Sekcję motoryzacyjną. Rada Krajowa głosowała za przyjęciem uchwał w sprawie Regulaminów.

Sesję sprawozdań zakończono przyjęciem sprawozdania Komisji rewizyjnej PZZ „KADRA”, a także krótką dyskusją bieżącą na temat przyszłych wyzwań PZZ „KADRA”. Alicja Messerszmidt i Krzysztof Stanisławski przybliżyli szczegółowo aktualną sytuację, odbyte spotkania w Warszawie i Brukseli związów zawodowych KADRA, odnośnie wsparcia procesów transformacji sektora węgla kamiennego i węgla brunatnego.

Bogusław Studencki poinformował o przeprowadzonych pracach w sprawie ordynacji wyborczej na Zjazd Krajowy Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” oraz wniósł o przyjęcie dokumentu uchwałą Rady Krajowej.

Dariusz Trzcionka w imieniu Prezydium Zarządu Głównego złożył życzenia z okazji Dnia Górnika i zbliżających się Świąt.

Grzegorz Trefon