Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Zespół problemowy RDS do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA? wziął udział w posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego do spraw polityki gospodarczej i rynku pracy w dniu 30 marca 2016 roku w Warszawie.

Wśród najważniejszych tematów tego spotkania znalazła się dyskusja nad stanowiskiem nr 1/1/2016 przyjętym przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego w Katowicach z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania hutnictwa stali oraz niezbędnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji konkurencyjnej sektora stalowego. Zespół problemowy omówił również stanowisko nr 2/2/2016 WRDS w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie problemów funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych w aspekcie kosztów energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora hutniczego. W sprawie stanowisk WRDS w Katowicach informowaliśmy już o nich we wcześniejszych newsach na stronie internetowej Porozumienia.

W czasie spotkania Zespół poruszył również sprawę zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i w niektórych innych ustawach oraz ocenę skutków projektowanych zmian dla rynku pracy. Poruszone i przedyskutowane sprawy będą również przedmiotem dalszych prac Prezydium RDS.