IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Związki Zawodowe JSW SA walczą o ratowanie miejsc pracy i Spółki

Zdzisław Chętnicki Przewodniczący Związku Zawodowego „KADRA” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. poinformował wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi Spółki o swojej gotowości do prowadzenia rzeczowych i konstruktywnych rozmów na rzecz znalezienia jak najlepszych całościowych rozwiązań dla poprawy obecnej sytuacji JSW S.A.

Równocześnie strona związkowa w swoim oświadczeniu wskazuje na nie zrealizowane w planach techniczno-ekonomicznych w ostatnich 6 latach ilość robót przygotowawczych. Strona związkowa wskazuję także na nie dotrzymanie podpisanych wcześniej porozumień i zobowiązań przez zarząd JSW S.A. a w szczególności przez prezesa J. Zagórowskiego.

Ze względu na powyższe strona związkowa wskazuje na potrzebę uwiarygodnienia się właściciela i strony pracodawcy, czyli stworzenia możliwości „nowego otwarcia” w sprawie wypracowania rozwiązań na czas trudnej sytuacji w Spółce, przedstawienia programu naprawczego, podpisania jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników JSW S.A. oraz przestrzegania zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy.

Strona społeczna jest gotowa podjąć natychmiastowo rzeczowe rokowania w celu ratowania JSW S.A. oraz miejsc pracy dla pracowników.

Do pobrania pełne – oświadczenie Związków Zawodowych JSW S.A.