Sprawiedliwa Transform…

Bogusław Studencki był go…

Zjazd Krajowy PZZ "KAD…

W Bukowinie Tatrzańskiej …

DARIUSZ TRZCIONKA – PO…

VIII Zjazd Krajowy Porozu…

Komisja Rewizyjna PZZ …

VIII Krajowy Zjazd Porozu…

VIII ZJAZD KRAJOWY

Informujemy, że w dniach …

WYNIKI POSTĘPOWANIA - …

Nieniejszym informujemy, …

Zapytanie ofertowe nr …

Opis przedmiotu zamówieni…

Informujemy o śmierci …

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Szkolenia związkowe

Realizacja projektu Kompetentny związkowiec – jak wspierać pracowników w procesach zmian na rynku pracy przełoży się bezpośrednio na wzrost kompetencji koleżanek i kolegów z organizacji członkowskich PZZ „KADRA” i FZZ, zaangażowanych w prace w instytucjach dialogu społecznego, tj. RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP i Komitetach Monitorujących programy operacyjne w Polsce. Zakładana grupa docelowa obejmie 2 typy osób:

 • członkowie RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP, KM
 • pracownicy i przedstawiciele ZZ, którzy mogą w przyszłości brać udział w pracach ww. instytucji dialogu społecznego

Zakładamy organizację łącznie 12 szkoleń przez Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” i Forum Związków Zawodowych:

I grupa szkoleń – organizowana przez PZZ KADRA (6 szkoleń) obejmuje następującą tematykę:

 1. Współpraca ZZ z biurami karier, przedsiębiorcami, uczelniami na rzecz zatrudnienia
 2. Szkolenia pracowników na zakładzie pracy przy zmianie profilu zawodowego
 3. Prawo pracy i ustawa o ZZ
 4. Rola ZZ w rozwiązywaniu aktualnych problemów rynku pracy
 5. Finanse przedsiębiorstw
 6. Rola współpracy między partnerami społ.

II grupa szkoleń – organizowana przez FZZ (6 szkoleń) obejmuje następującą tematykę:

 1. Nowe technologie w miejscu pracy – jak mobilizować pracodawców i pracowników do szkoleń przez całe życie
 2. Wypadanie z systemu edukacji – rola ZZ i przedsiębiorców w szkoleniu pracowników
 3. Rola i zadania RDS, WRDS, RRP, WRRP, PRRP
 4. Umiejętności negocjacyjne i mediacyjne
 5. Rola ZZ w proc. negocjacji i opiniowania stanowionego prawa
 6. Umiejętności w debacie publicznej

Terminy szkoleń zostaną podane w późniejszym terminie.