Sprawiedliwa Transform…

Bogusław Studencki był go…

Zjazd Krajowy PZZ "KAD…

W Bukowinie Tatrzańskiej …

DARIUSZ TRZCIONKA – PO…

VIII Zjazd Krajowy Porozu…

Komisja Rewizyjna PZZ …

VIII Krajowy Zjazd Porozu…

VIII ZJAZD KRAJOWY

Informujemy, że w dniach …

WYNIKI POSTĘPOWANIA - …

Nieniejszym informujemy, …

Zapytanie ofertowe nr …

Opis przedmiotu zamówieni…

Informujemy o śmierci …

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Trójstronny Zespół ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Krzysztof Stefanek i Bogusław Studencki – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA” oraz Krzysztof Stanisławski – Przewodniczący MZZ KADRA Górnictwo uczestniczyli w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników w Katowicach. W spotkaniu Ministerstwo Energii reprezentował Pan Grzegorz Tobiszowski – wiceminister energii. W czasie spotkania omówiono aktualną sytuację sektora i realizację Programu dla górnictwa węgla kamiennego.

Strony społeczna włączyła do prac Zespołu sprawę przygotowań do COP 24 w Katowicach. Minister Grzegorz Tobiszowski w imieniu ministerstwa energii omówił przygotowania rządu do konferencji i zadeklarował wspólne prace ze stroną związkową. Natomiast w imieniu trzech central (FZZ, OPZZ i Solidarności) stan przygotowań związków zawodowych do COPu omówił Kazimierz Grajcarek. Związki zawodowe zadeklarowały zorganizowanie dwóch konferencji międzynarodowych przedstawiających stanowisko polskich central związków zawodowych w sprawie klimatu, pierwsze w lipcu w Tucznie oraz drugie w dniach od 8 do 11 sierpnia w Katowicach. Minister Grzegorz Tobiszowski zadeklarował podjęcie działań dla wypracowania wspólnego stanowiska Związków Zawodowych, Pracodawców i Rządu RP. Przedstawiciel ARP – Pan Dyr. Marzec przedstawił prezentację dotyczącą stanu sektora.

Zespół omówił aktualny stan prac w sprawie projektu ponadzakładowego układu zbiorowego. Aktualnie GIPH zbiera pełnomocnictwa pracodawców i może negocjować tylko w imieniu tych, którzy udzielą pełnomocnictw.

Minister przedstawił informację dotyczącą przyznania rekompensat dla wdów i sierot po górnikach (to około 10.000 osób). Obecnie trwają prace tej sprawie a decyzja zostanie podjęta niebawem. G. Tobiszowski złożył też informację o rządowym programie Czyste Powietrze. Są w nim zapisy zagrażające sektorowi górnictwa węgla kamiennego. Podjęto stanowisko skierowane do Premiera o przedstawienie Programu Zespołowi BSG i konsultacje jego zapisów z Zespołem Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Krzysztof STEFANEK