IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

WPŁYW AKTYWNEGO STARZENIA SIĘ NA RYNEK PRACY

3 czerwca 2014 r. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych zorganizowało seminarium pt. ?Zasoby kadr dla zdrowia ? tendencje i perspektywy w starzejącym się społeczeństwie?. Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki projektu ?NEUJOBS ? rynek pracy?, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.

Forum Związków Zawodowych reprezentowała na seminarium Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ.

NEUJOBS to projekt badawczy, którego celem jest analiza przewidywanych (do 2025 r.) zmian na europejskim rynku pracy, zwłaszcza dla niektórych grup pracowników i niektórych sektorów gospodarki. Odnosi się on m.in. do struktury zatrudnienia i starzenia się społeczeństwa w kontekście terytorialnym. Dotyka również tematyki świadczeń i opieki zdrowotnej.

Wyniki analizy wskazują, że koncepcja aktywnego starzenia się wymaga bardziej efektywnego wdrażania, zwłaszcza na poziomie regionalnym. Obecne polskie programy aktywizacyjne nie zawierają niestety mechanizmów, tzw. dobrych praktyk, powszechnie stosowanych w tym zakresie w innych państwach europejskich.
Dyskusja na temat aktywnego starzenia się rozpoczęła się w Polsce ze znacznym opóźnieniem, właściwie dopiero przy okazji wydłużenia wieku emerytalnego, choć pierwsze debaty miały miejsce jeszcze w drugiej połowie lat 90-tych. To z kolei było związane z ówczesną reformą systemu emerytalnego. Zabrakło jednak wówczas programów rządowych, a projekty związane z polityką aktywnego starzenia się rozwiały się raczej w trzecim sektorze. Zwykle dotyczyły ludzi po 50-tym roku życia.

Okazją do rozpoczęcia wdrażania polityki aktywnego starzenia się w Polsce stał się w zasadzie dopiero Europejski Dzień Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej z roku 2012.

Obecnie, debaty dotyczą już nie tylko aktywności zawodowej osób starszych, ale również: stanu ich zdrowia, problemu wykluczenia społecznego, edukacji, zaangażowania obywatelskiego. Przesuwa się też granica wiekowa osób objętych zainteresowaniem tego typu programów. Coraz częściej dzieli się osoby starsze na te w wieku powyżej 60-u lat i te powyżej lat 80-u, jako mające inne potrzeby, chociażby zdrowotne czy opiekuńcze, jak i inne możliwości aktywizacji zawodowej i społecznej.
Efekty projektu, a także działania podejmowane aktualnie w Polsce w ramach programów aktywnego starzenia się społeczeństwa przedstawiły podczas seminarium prof. Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia Publicznego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Agnieszka Sowa, ekspertka Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Źródło: Forum Związków Zawodowych – link

Autor: AG