Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Spotkanie z Premierem

Dariusz Trzcionka wraz z pozostałymi szefami górniczych central związkowych spotkali się z Premierem Donaldem Tuskiem o godzinie 9:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W obecności Premiera wiceminister Pietrewicz przedstawił raport końcowy z prac Międzyresortowego Zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Trakcie spotkania trwającego do godz. 13:00 omówiono tylko niektóre z zawartych w tym raporcie problemów. Omawiano tylko najistotniejsze z punktu widzenia Związków sprawy, tj.:

– efekty działań CBA i CBŚ z kontroli funkcjonowania Polskich Składów Węgla oraz założenia powstania państwowych, narodowych składów węgla w oparciu o Węglokoks S.A.
– wprowadzenie norm jakościowych dla sprowadzanego węgla i zasad kontroli jakości na granicy Państwa.

Rozpoczęto również dyskusję na temat wypracowania zasad oceny funkcjonujących kopalń. Termin następnego spotkania z Premierem ustalono na dzień 23 czerwca. Jutro 6 czerwca w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbędzie się drugie spotkanie w sprawie wypracowania tzw. ustawy górniczej na lata 2016-27. Szefowie central górniczych zadecydowali również o zwołaniu w dniu 9 czerwca Sztabu Protestacyjno-strajkowego w Górnictwie celem ustalenia dalszego postępowania związków zawodowych.