IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Komisja Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” uczestniczył dzisiaj w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Spotkanie  odbyło się w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego.

W czasie posiedzenia pracownicy WUG omówili problemy bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego w 2014r.  (statystyka wypadkowości w branży). Pan Aleksander Kabziński z Polskiego Związku Producentów Kruszyw przedstawił prezentację kultury bezpieczeństwa pracy w górnictwie odkrywkowym.

Wyższy Urząd Górniczy zaprezentował również wyniki kontroli wniosków Komisji badających przyczyny i okoliczności zapaleń oraz wybuchów metanu zaistniałych po 2002 roku, skierowanych do zakładów górniczych oraz przedsiębiorców.

Prezentacja statystyk wypadkowości objęła również przedstawienie wyników strategicznego projektu badawczego WUG pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”, w świetle niezrealizowanych wniosków Komisji, powoływanych przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zaistniałych zapaleń i wybuchów metanu, skierowanych do jednostek naukowo-badawczych.