IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

25 LAT WOLNOŚCI, 15 LAT W NATO, 10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ. WKŁAD FUNDACJI IM. FREIDRICHA EBERTA W PROCERS UDANEJ TRANSFORMACJI W POLSCE

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka był gościem konferencji ?25 lat wolności, 15 lat w NATO, 10 lat w Unii Europejskiej?, którą 8 lipca 2014 r. zorganizowała Fundacja im. Friedricha Eberta.

Uczestnicy konferencji wspominali najważniejsze wydarzenia w historii współczesnej Polski. Na konferencji obecny był również były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który mówił, że już od rozmów przy okrągłym stole, Polska podążała drogą ewolucji, a nie rewolucji. Sprawiło to, że proces przemian w naszym kraju opierał się na dialogu i współpracy, nie na wykluczeniu.
Kolejnym punktem konferencji, była debata pt. ?Demokratyczna Polska w solidarnej Europie ? w poszukiwaniu nowych źródeł rozwoju?, którą poprowadził Adam Krzemiński z ?Polityki. W debacie udział wzięli: senator Marek Borowski, wiceprzewodnicząca SLD Paulina Piechna-Więckiewicz, prezes think-tanku demos EUROPA Paweł Świeboda, Anna Skrzypek z Foundation for European Progressive Studies oraz Julia Kubisa z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy debaty rozmawiali o największych sukcesach transformacji, problemach i wyzwaniach jakie stoją przed Polską w najbliższych latach, a także o roli idei socjaldemokratycznych w jednoczącej się Europie.

Fot. „(cc) Lukas Plewnia / Friedrich-Ebert-Stiftung [CC BY-NC-ND 2.0]?.