IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Regiony przemysłowe i polityka klimatyczna UE

W dniach 5-6 października Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) zorganizowała w Brukseli konferencję podsumowującą projekt wspierany finansowo przez Komisję Europejską – ?Regiony przemysłowe i polityki klimatyczne: z perspektywy związków zawodowych (IRCP)?. Siedem regionów zostało zaangażowanych w Projekt: Humberside i Yorkshire (Wielka Brytania), Nadrenia Północna Westfalia (Niemcy), Asturia (Hiszpania), Antwerpia (Belgia), Norrbotten (Szwecja), Stara Zagora (Bułgaria) i Śląskie (Polska). Realizację projektu na Śląsku wspierało Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA?. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, pracownicy Komisji Europejskiej, a także gość specjalny – Maroš Šefčovič ? Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.

Konferencję otwarła koleżanka Montserrat Mir ? sekretarz konfederacji z EKZZ i powitała w imieniu gospodarza wszystkich uczestników spotkania. Pani sekretarz zwróciła uwagę na znaczenie zachowania miejsc pracy w przemyśle i roli sprawiedliwej transformacji do zielonej gospodarki (link). W czasie konferencji Pan Andrzej Jakubowski z Grupy Syndex omówił prowadzone w projekcie badania odnoszące się do wszystkich 7 regionów przemysłowych UE, z kolei kol. Benjamin Denis przedstawił kluczowe konkluzje jakie EKZZ wyciągnęło z badań w 7 regionach. W konferencji uczestniczyli też przedstawiciele polskich związków zawodowych, w tym Robert Szewczyk z NSZZ ?Solidarność? i z ramienia PZZ ?KADRA? – Grzegorz Trefon, który był uczestnikiem panelu odnoszącego się do innowacji i inwestycji w regionach przemysłowych UE. W debacie w tym panelu brali też udział przedstawiciele ze związków zawodowych: Achim Vanselow (DBG NRW), Bert De Wel (ACV-CSC), Carlos Martinez (CCOO), Yancho Petrov (CITUB), Philip Pearson (TUC), a także Pan Johannes Meier ? Prezes Europejskiej Fundacji Klimatycznej, Pani Anneli Pauli z Komisji Europejskiej (DG Clima) i Pan Jonas Helseth (Bellona). G. Trefon (PZZ ?KADRA?) poruszył znaczenie inwestycji w innowacyjne rozwiązania produkcji energii elektrycznej i ciepła z węgla, potrzebę wsparcia finansowego dla usprawnienia wychwytu i utylizacji metanu w kopalniach węgla kamiennego na Śląsku, potrzeby inwestycji w zgazowanie węgla, a także znaczenie poprawy stanu ocieplenia budynków mieszkalnych i rozwoju sieci ciepłowniczej w Polsce i na Śląsku. Kolega R. Szewczyk ( NSZZ ?Solidarność?) był z kolei uczestnikiem debaty dotyczącej włączenia polityki klimatycznej w działania na poziomie niższym niż krajowy.

20161005_111239

W czasie konferencji dyskutowano również o znaczeniu dialogu społecznego i udziału przedstawicieli pracowników w ustanawianiu filarów sprawiedliwej transformacji w stronę niskoemisyjnej gospodarki. W dyskusję włączyli się przedstawiciele organizacji europejskich pracodawców, w tym Pan Peter Faross (UEAPME), Alexandre Affre (Business Europe), Johannes Imminger (CEEP) i z europejskich organizacji pracowników: Sylain Lefebvre (industriAll) i Juliane Bir (ETUC).

Mimo wielu opisywanych szans jakie niesie ze sobą rozwój tzw. zielonej gospodarki, w czasie dyskusji przedstawiciele regionalnych central związków zawodowych z Bułgarii, Polski, Niemiec, Hiszpanii, W. Brytanii i Szwecji wskazywali na zagrożenia jakie pojawiają się w sytuacji likwidacji zakładów górniczych i elektrowni węglowych, a także podkreślano potrzebę pracowników – pewności zatrudnienia. Ralf Woelk (DBG) omówił obecne plany likwidacji 5 elektrowni węglowych w Niemczech do 2019 roku, rolę jeszcze nie zakończonego dialogu związków zawodowych z rządem oraz niemiłe ataki i szykany pracowników ze strony ekologów domagających się przyspieszenia tych procesów. Bill Adams (TUC) zwrócił uwagę na problemy związane z zamknięciem finansowania przez prawicowy rząd projektu WhiteRose na rzecz rozwoju technologii CCS w Wielkiej Brytanii, i na trudności jakie stoją na przykład przed 5000 pracowników z likwidowanych elektrowni, 4000 pracowników z hut RedCar, a także pracownikami likwidowanych kopalń węgla. Dyskutowano też o znaczeniu mogących się pojawić problemów skutków rosnących cen energii, które mogą być znaczącym obciążeniem dla obywateli takich krajów jak Polska i Bułgaria oraz wiele innych.

4

Luca Visentini ? sekretarz generalny EKZZ ? podziękował za udział w ważnym projekcie, podkreślił również, że końcowa Konferencja przypada na bardzo ważny moment dla UE zatwierdzania Porozumienia Paryskiego. To bezprecedensowe wyzwanie dla społeczeństwa i dla związków zawodowych. Jako związki zawodowe jesteśmy czasem oskarżani, że bardzo skupiamy się na miejscach pracy i pracownikach oraz nie jesteśmy przyjaźni dla środowiska. Lecz zadaniem dla EKZZ jest podzielenie interesów pracowników z ochroną środowiska, co potwierdzamy w naszych działaniach i deklaracjach. Zdajemy sobie sprawę, że bez czystej wody i powietrza nie będzie lepszych warunków życia, i nie będzie miejsc pracy. Z tego powodu przed konferencją klimatyczną w Paryżu (COP21) mówiliśmy, że na martwej planecie nie ma miejsc pracy. Sekretarz generalny podkreślił znaczenie podjętej już współpracy z organizacjami pozarządowymi i podziękował za współpracę obecnemu na konferencji Panu Jeremy Wates z European Enviroment Bureau. Luca Visentini skupił się również na opisie działań EKZZ na rzecz zapewnienia sprawiedliwej transformacji, podkreślając znaczenie obecnych postulatów związkowych w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w UE.

Źródło zdjęć – ETUC

Opracował: Grzegorz Trefon