Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

KONIEC NEGOCJACJI ? BĘDZIE PROTEST !!!

Brak woli ze Strony Pracodawców ? doprowadzenia do zawarcia Porozumienia dotyczącego uzgodnienia poziomu zatrudnienia (etatyzacji) w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów ? doprowadził do podjęcia decyzji przez Stronę Związkową o zakończeniu z dniem dzisiejszym procesu mediacji i rozpoczęcia działań protestacyjnych. Nasza postawa, pełna konstruktywnych i kompromisowych rozwiązań została absolutnie odrzucona.

Oznacza to, że Pracodawcy celowo i świadomie, prowadząc w złej wierze mediacje (jak się teraz okazuje) dążyli do załamania rozmów, których celem było zakończenie sporu zbiorowego. Ta w pełni nieodpowiedzialna postawa Pracodawców ? w sposób szczególny Dyrektora Kopalni i Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A ? pozbawiona wyobraźni społecznej, absolutnie sprzeczna z Misją Grupy Kapitałowej PGE doprowadza do świadomego rozpalenia negatywnych nastrojów wśród Pracowników Kopalni. Nieuzasadnione zmniejszenie poziomu zatrudnienia w Kopalni, stało się dla Pracodawcy celem samym w sobie.

Strona Związkowa stwierdza, że wyłączną odpowiedzialność za prowokację i efekty działań protestacyjnych poniesie Strona Pracodawców.

Źródło: http://zzkadra-kwbbelchatow.com.pl/?p=1869