Sprawiedliwa Transform…

Bogusław Studencki był go…

Zjazd Krajowy PZZ "KAD…

W Bukowinie Tatrzańskiej …

DARIUSZ TRZCIONKA – PO…

VIII Zjazd Krajowy Porozu…

Komisja Rewizyjna PZZ …

VIII Krajowy Zjazd Porozu…

VIII ZJAZD KRAJOWY

Informujemy, że w dniach …

WYNIKI POSTĘPOWANIA - …

Nieniejszym informujemy, …

Zapytanie ofertowe nr …

Opis przedmiotu zamówieni…

Informujemy o śmierci …

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

KONIEC NEGOCJACJI – BĘDZIE PROTEST !!!

Brak woli ze Strony Pracodawców – doprowadzenia do zawarcia Porozumienia dotyczącego uzgodnienia poziomu zatrudnienia (etatyzacji) w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów – doprowadził do podjęcia decyzji przez Stronę Związkową o zakończeniu z dniem dzisiejszym procesu mediacji i rozpoczęcia działań protestacyjnych. Nasza postawa, pełna konstruktywnych i kompromisowych rozwiązań została absolutnie odrzucona.

Oznacza to, że Pracodawcy celowo i świadomie, prowadząc w złej wierze mediacje (jak się teraz okazuje) dążyli do załamania rozmów, których celem było zakończenie sporu zbiorowego. Ta w pełni nieodpowiedzialna postawa Pracodawców – w sposób szczególny Dyrektora Kopalni i Prezesa Zarządu PGE GiEK S.A – pozbawiona wyobraźni społecznej, absolutnie sprzeczna z Misją Grupy Kapitałowej PGE doprowadza do świadomego rozpalenia negatywnych nastrojów wśród Pracowników Kopalni. Nieuzasadnione zmniejszenie poziomu zatrudnienia w Kopalni, stało się dla Pracodawcy celem samym w sobie.

Strona Związkowa stwierdza, że wyłączną odpowiedzialność za prowokację i efekty działań protestacyjnych poniesie Strona Pracodawców.

Źródło: http://zzkadra-kwbbelchatow.com.pl/?p=1869