Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Apel Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego

Rządowy plan ?naprawy? Kompanii Węglowej to zagrożenie nie tylko dla górników kopalń przewidzianych do likwidacji i ich rodzin. To bardzo groźny plan likwidacyjny dla całego Śląska, którego negatywne konsekwencje trudne są dzisiaj do oszacowania.

Dziś mówi się o zamknięciu czterech kopalń, ale bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas okaże się, że – zdaniem pani premier i jej doradców – zlikwidować będzie trzeba kolejne. Miejsca pracy, które zostaną teraz zlikwidowane przez nieodpowiedzialne decyzje rządzących, zapewne już nigdy nie będą odbudowane. Młodzi ludzie, którzy już dziś nie mają pracy, za jakiś czas będą mieli jeszcze większe problemy z jej znalezieniem.

Problem zwolnień w górnictwie ma znacznie szerszy wymiar niż to przedstawiają rządzący. Każdy etat stracony w górnictwie to strata kolejnych trzech miejsc pracy w firmach okołogórniczych! Jeżeli dodać do tego kłopoty, jakie są udziałem przedsiębiorstw z innych branż na Śląsku (np. tych związanych z przemysłem zbrojeniowym), to sytuacja w naszym województwie robi się więcej niż dramatyczna!

Dlatego zwracamy się z a p e l e m do wszystkich przedsiębiorstw na Śląsku, aby wsparły nasz protest przeciwko rządowym planom likwidacyjnym. Bo my nie tylko upominamy się o interesy środowiska górniczego, ale walczymy o prawo do godnej pracy wszystkich pracowników na Śląsku, o godne życie tysięcy rodzin, o przyszłość naszego regionu.