Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Dialog młodych pracowników z Turcji i UE

Rafał Zaręba – Wiceprzewodniczący Komisji Młodych PZZ „KADRA” omówił w dniach 22 ? 26 luty w Warszawie działalność Komisji Młodych FZZ, w której działalność angażują się członkowie Kadry. Spotkanie młodych w formie seminarium to część projektu Komisji Młodych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych oraz związkowych organizacji młodzieżowych z Turcji pt. ?Dialog pomiędzy organizacjami związkowymi z Turcji i UE w kontekście młodych osób?. KM EKZZ reprezentowały takie kraje jak: Hiszpania, Francja, Dania i Polska wśród, której prezentacje wygłosiły trzy centrale młodzieżowe, w tym Komisja Młodych Forum Związków Zawodowych, która okazała się także najliczniejszą grupą młodych związkowców. KM FZZ reprezentowali: Dorota Węgrzyn, Emil Czwaliński, Paweł Rasiński, Piotr Obrębski, Jarosław Gacki, Łukasz Derylak i nasz kolega Rafał Zaręba.

Seminarium otworzył Patrick Itschert, który jest dyrektorem tego projektu z ramienia EKZZ. W swojej przemowie Itschert nawiązywał do głównych problemów ludzi młodych na rynku pracy (m.in. brak gwarancji zatrudnienia, brak miejsc pracy, umowy śmieciowe), jak również do sposobu przygotowania młodego człowieka do pracy na tym rynku. Jego zdaniem, aby zapobiec niektórym ww. problemom należy zastosować odpowiednie narzędzia w postaci monitorowania bezrobocia na poziomie krajowym, w celu obserwacji migracji pracowniczych oraz zastosować system, w którym wystąpił by jasny przekaz informacji, praw i obowiązków na linii pracodawca ? pracownik.

Każdego dnia młodzi związkowcy przedstawiali swoje macierzyste centrale związkowe, jak również komisje młodzieżowe, które w nich funkcjonują. Różnorodność, która występowała wśród uczestników konferencji, wynikająca z różnic gospodarczych, edukacyjnych czy poglądowych, nie przeszkodziła w obraniu wspólnego stanowiska dotyczącego występowania w krajach zagrożeń dla prac związkowych oraz celu, jakim jest poprawa rynku pracy dla ludzi młodych i zmniejszenie migracji w krajach UE.

Podczas seminarium uczestnicy mogli aktywnie spędzać czas pracując w zespołach problemowych do danego panelu dyskusyjnego. W programie konferencji delegaci mogli zwiedzić historyczne zakątki Warszawy, jak również zakłady pracy tj. Acerlor Mittal oraz kolej PKP, w których działają młodzi związkowcy z Polski, w tym z KM FZZ.

rzaremba2

Podsumowanie seminarium wygłosiła pani Dorota Gardias ? Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych, która wraz z Tomaszem Jasińskim, radcą FZZ ds. międzynarodowych, przybyła na zaproszenie organizatorów. W swojej przemowie, w panelu dotyczącym ?Priorytetów związków zawodowych a polityki? Przewodnicząca FZZ powiedziała do młodych związkowców: ?rządy przemijają ? związki zawodowe nie?. Wypowiedź ta spotkała się z wielkim entuzjazmem delegatów.

Po spotkaniu młodzi z KM FZZ mogli zadać Przewodniczącej kilka pytań, jak również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.