IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

COP23 w Bonn ? związki zawodowe na konferencji klimatycznej

W konferencji klimatycznej COP23 w Bonn pod przewodnictwem Fidżi i przy wsparciu technicznym Niemiec uczestniczyło ponad 150 przedstawicieli związków zawodowych z całego świata.

Delegacja Polski pod przewodnictwem Pana prof. Jana Szyszko – Ministra Środowiska prowadziła na Szczycie aktywne negocjacje, wspierając rząd Fidżi w wypracowaniu ustaleń, które następnie zostaną wykorzystane na przyszłorocznej konferencji klimatycznej w Polsce.

W czasie spotkania z przedstawicielali polskich central związkowych (Kazimierz Grajcarek, Wacław Czerkawski, Grzegorz Trefon), Pan wiceminister Paweł Sałek zauważył, że szczyt klimatyczny w Bonn to kolejny krok na drodze wdrażania Porozumienia Paryskiego, którego zasady implementacji mają być przyjęte podczas COP24 w Katowicach.

Minister Paweł Sałek w dyskusji z polskimi związkami zawodowymi zaznaczył jak ważne będą obecne negocjacje dla ostatecznych ustaleń, które zostaną podjęte w Katowicach. Strony porozumienia paryskiego koncentrują się na działaniach redukcji emisji gazów cieplarnianych. Minister podkreślił, że Porozumienie paryskie nie mówi o dekarbonizacji, lecz o neutralności klimatycznej, dlatego wkład polski w realizację Porozumienia paryskiego, będzie się odbywał z poszanowaniem specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych Polski.  Redukcja emisji CO2 może odbywać się na różnych ścieżkach, od wprowadzania nowych niskoemisyjnych technologii po zwiększanie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym. Bardzo wiele pozytywnych efektów można osiągnąć dzięki pochłanianiu dwutlenku węgla przez lasy i glebę, na przykład poprzez sadzenie nowych gatunków drzew w lasach, celem wychwycenia dwutlenku węgla. W czasie spotkania z Panem ministrem dyskutowano też zagadnienia odnoszące się do sprawy zadań jakie stoją przed związkami zawodowymi.

Foto: delegacja związków zawodowych z Polski z wiceministrem Pawłem Sałkiem.

W trakcie COP23 prof. Jan Szyszko – Minister Środowiska spotkał się również z przedstawicielami Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), na którym zaznaczył, że Polska zamierza wykorzystać swoją narodową specyfikę do osiągnięcia celów klimatycznych wyznaczonych w Porozumieniu paryskim. ?Porozumienie paryskie pozwala, by działania zmniejszające emisję dwutlenku węgla były podejmowane przez wszystkie strony umowy z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych? ? zaznaczył na spotkaniu prof. Szyszko. Przedstawiciele Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych podkreślili, że cieszą się na współpracę z Polską w trakcie przyszłorocznego szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele związków zawodowych z Polski (Robert Szewczyk, Kazimierz Grajcarek, Wacław Czerkawski, Grzegorz Trefon).

Foto: prof. Jan Szyszko na spotkaniu ze delegacją Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) w dniu 8 listopada 2017 roku w Pawilonie Unii Europejskiej na COP23 w Bonn zorganizowała side event dotyczący planowania polityki klimatycznej i odpowiedzi na pytanie: jak najlepiej włączyć w ten proces związki zawodowe? W spotkaniu brał udział m.in. przedstawiciel FZZ/KADRA ? Pan Grzegorz Trefon, który zaprezentował prezentację i odpowiadał na pytania uczestników.

   

Związkowcy z Polski na Szczycie w Bonn wzięli również udział w spotkaniach, podczas których rozmawiano z przedstawicielami zarządu województwa śląskiego oraz z Prezydentem Miasta Katowice ? Panem Marcinem Krupą. Prezydentowi miasta zależy, aby w Stolicy Górnego Śląska zapadły ważne decyzje w procesie negocjacyjnym. Prezydent podkreślał, że polski węgiel można zupełnie inaczej wykorzystywać, w sposób ekologiczny. W Polsce prowadzonych jest obecnie dużo badań dotyczących wykorzystywania go w czysty sposób.  Zorganizowanie przez ONZ szczytu klimatycznego dla Katowic i dla regionu śląska jest przede wszystkim okazją do promocji. W czasie COP23 w Bonn bardzo dobrze została również przyjęta inicjatywa Pana Prezydenta Krupy związana z powołaniem i działalnością biura promocyjnego miasta Katowice. Dzięki działalności Biura delegaci i obserwatorzy z różnych krajów mogli skorzystać z informacji o planach na przyszłoroczną konferencję COP24.

W czasie COP23 związki zawodowe zorganizowały praktycznie codziennie kilka spotkań towarzyszących, w których biorą udział związkowcy z Polski np. spotkanie organizowane przez centralę DGB z Jochen Flasbarth – wiceministrem środowiska Niemiec w Pawilonie Niemiec, spotkanie ITUC/DGB/IGMetall w Universitatsclub Bonn, spotkanie japońskiej centrali RENGO w Pawilonie Japonii, spotkanie ITUC i Kanadyjskiego Kongresu Pracy, spotkanie norweskiej centrali LO z Panem Vidar Helgesen – Ministrem Środowiska Norwegii oraz wiele innych.

Przedstawiciel FZZ/KADRA brał też udział w spotkaniach organizowanych z przedstawicielami Polskiej nauki, samorządem gospodarczym, pracodawcami oraz organizacjami pozarządowymi.

W czasie spotkania w Hotel Collegium Leonium, które pełniło wcześniej zadania klasztoru teologicznego i było siedzibą diecezji Aechen rozmawiano w dniu 10 listopada 2017 roku o strategiach związkowych dotyczących polityki klimatycznej. Grzegorz Trefon nawiązał do programu i działań polskich związków zawodowych. W dyskusji o planach na szczyt scharakteryzował obszar, w których powinien koncentrować się szczyt w Katowicach (zrównoważony rozwój, neutralność klimatyczna, realizacja porozumienia paryskiego, tzw. Dialog Talanoa, eliminacja ubóstwa, sprawiedliwa transformacja).

W ramach szczytu w Polsce w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

Szczyt to nie tylko oficjalne negocjacje, ale też spotkania towarzyszące, wystawy, ekspozycje gospodarcze, akcje społeczne i liczne inicjatywy lokalne angażujące tysiące osób. Szczyt w Katowicach będzie wymagał znacznego zaangażowania wielu polskich instytucji i środowisk, w tym polskich central związków zawodowych.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: