IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

COP24 w Katowicach ? związki zawodowe i otwarcie konferencji

W poniedziałek w dniu 3 grudnia 2018r. Dorota Gardias – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych otwarła pierwsze spotkanie związków zawodowych podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Przewodnicząca przywitała pierwszych gości i obserwatorów w imieniu wszystkich polskich związków zawodowych: FZZ, OPZZ i NSZZ ?Solidarność?.

W spotkaniu prowadzonym przez kolegę Bert de Wel z ITUC uczestniczyli również z ramienia naszej centrali Dariusz Trzcionka ? Przewodniczący PZZ ?KADRA?, Krzysztof Stefanek – Wiceprzewodniczący ?PZZ KADRA? i Grzegorz Trefon.

Przewodnicząca Dorota Gardias podkreśliła znaczenie sprawiedliwej transformacji i godnej pracy dla wszystkich. Naszym życzeniem jest aby transformacja w związku przeciwdziałaniem zmianom klimatu była sprawiedliwa, a także służyła wszystkim pracownikom. To muszą być proste narzędzia, łatwe w użyciu rozwiązania i muszą być one oparte na zasadach współpracy, szczególnie ze związkami zawodowymi, powinny bazować na realiach krajowych i na dobrej wierze oraz zaufaniu.

Przewodnicząca zauważyła, że COP24 to ważny moment również dla pracowników, dla Polski i dla Świata. Chcemy wnieść swoje własne doświadczenia transformacyjne, a dokonujące się zmiany w Polsce i na Świecie wskazują na potrzebę solidarności i równoczesnych działań na wszystkich kontynentach. Wyrażamy nadzieję, że tutaj w Katowicach będzie przygotowana Księga Zasad o tym jak realizować w szczegółach Porozumienie Paryskie z 2015 roku.

Przewodnicząca chciałaby mieć pewność zabezpieczenia godnej pracy dla wszystkich pracowników w Polsce, szczególnie w regionach mocno zależnych od węgla, i w zagrożonych sektorach energochłonnych, np. w górnictwie, hutnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym, cementowym i wielu innych.

W czasie zmian rządy muszą chronić obywateli, szczególnie tam gdzie są narażeni na wzrost kosztów utrzymania i za ich wyższe koszty dostępu do energii. Zmiany nie mogą pozostawiać bez pomocy ludzi narażonych na negatywne konsekwencje zmian klimatu. Rządy muszą odpowiadać i przygotować Sprawiedliwą Transformację, co też oznacza partycypację związków zawodowych. Zasady muszą być jasno zdefiniowane, aby budować kulturę otwartą na potrzeby ludzi i aby chronić pracowników.

COP24 musi odpowiedzieć na wyzwania ochrony środowiska i skupić się na wszystkich problemach przeciwdziałania zmianom klimatu. Związki zawodowe przygotowały swoje wystąpienia i mają liczne spotkania podczas konferencji klimatycznej w Katowicach. Zapraszam Państwa na nie i liczę na otwartą debatę, z udziałem moim koleżanek i kolegów.

W pierwszym dniu konferencji nasi obserwatorzy uczestniczyli w debatach organizowanych w Pawilonie UE przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) i FES, a także w debacie w Pawilonie Polskiej Prezydencji organizowanej z Międzynarodową Organizacją Pracy (ILO) i Climate Strategies, z wystąpieniem w ich trakcie kol. Grzegorza Trefona.

Na zaproszenie Prezydenta RP Pana Andrzeja Duda uczestniczyliśmy również w uroczystym Koncercie Inauguracyjnym Szczyt Klimatyczny ONZ ? COP24 w Polsce w Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: