Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Sejm RP dyskutuje o Porozumieniu ze związkami zawodowymi, inwestycjach, notyfikacji pomocy

W dniu 10 lutego 2021 roku odbyło się w Sejmie RP posiedzenie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Spotkaniu przewodniczył Pan poseł Marek Suski. W spotkaniu brali udział przedstawiciele związków zawodowych. Stronę rządową reprezentował Artur Soboń ? Sekretarz Stanu w MAP, Pełnomocnik rządu ds. Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego. W posiedzeniu w imieniu Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA? brali udział Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Wiceprzewodniczący Krzysztof Stanisławski.

Przewodniczący Komisji sejmowej Marek Suski w czasie dyskusji z posłami, odnosił się wielokrotnie do planów przekształcenia, transformacji energetyki i podkreślał, że dobro Śląska leży na jego sercu, na sercu rządu. Śląsk był motorem gospodarki i trzeba obecnie mu pomóc w rozwoju. Wiele zależy od współpracy z samorządami i wyobraźni.

Minister Artur Soboń opisał prowadzone negocjacje ze stroną związków zawodowych, o negocjacjach z KE, o polityce rządu dla regionów górniczych, o wydatkach i planach podziału środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Minister odpowiadał również na pytania posłów i członków Komisji, zachęcając posłów aby brali czynny udział w konsultacjach programowania wydatków ze środków UE na rozwój Śląska i innych regionów. Wskazał na plany rządu dla pre-notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej w miesiącu marcu 2021r.

Dyskusję między posłami rozpoczął poseł Krzysztof Gadowski (KO) zadając pytania stronie rządowej odnoszące się do wyników realizowanego Programu dla Śląska, zrealizowania ustaleń jakie zawarto ze stroną związkową w Porozumieniu z dnia 25 września 2020r.

Marek Koniczny (Lewica) wyraził nadzieje, że umowa społeczna i program restrukturyzacji górnictwa i regionu będzie w oparciu o fundusze europejskie. Ten program musi mieć miejsce i ma być to program sprawiedliwy społecznie. Nowe miejsca pracy muszą być godnymi miejscami pracy, a pracownicy muszą być dobrze wynagradzani. Liczę na planowe i z głową wykonanie planu transformacji, który jest wykonalny.

Krzysztof Tchórzewski (PIS) apelował, że trzeba wyjść z kręgu podejrzliwości, aby jak najszybciej przejść do konkretów i do rozmów z KE. Dyskusje muszą być prowadzone z poszanowaniem stron. Natomiast wypracowany model musi być społecznie korzystny.

W dyskusję zaangażowani byli m.in. posłanki i posłowie Urszula Zielińska (KO), Wojciech Saługa (KO), Marek Sowa (KO), Monika Rosa (KO), Paweł Poncyliusz (KO), Gabriela Lenartowicz (KO). Dotyczyły m.in. negocjacji ze związkami zawodowymi, Śląsku, Wielkopolsce Wschodniej, Programie dla Śląska, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o wnioskach o notyfikacji do KE lub o wnioskach o pre-notyfikację, harmonogramie zamykania kopalń, o dokumencie umowy społecznej, Polityce Energetyczne Polski (PEP 2040), imporcie węgla do Polski, imporcie energii elektrycznej, OZE, sytuacji spółek węglowych i działalności podmiotów okołogórniczych, konsolidacji spółek, gminach górniczych, aktywności zawodowej i potrzebach nowych miejsc pracy, i in.

Przewodniczący PZZ ?KADRA?  Dariusz Trzcionka zauważył, że chcemy zakończyć prace i negocjacje umowy społecznej do końca lutego br. Potrzeba nam dobrych i nowych miejsc pracy, tak aby można było pomóc górnikom. Przewodniczący odniósł się do dyskusji posłów o transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, wracając do pracowników ZEPAKu – faktycznie pracownicy dostali tam możliwość przekwalifikowania, ale zaoferowane im płace są tak niskie, że wolą tej pracy w sektorze OZE nie podejmować, decydują się samodzielnie przekwalifikowywać. Ta stworzona alternatywa jest trudna dla górników z Wielkopolski. Jako związki zawodowe jesteśmy zdeterminowani przeprowadzić restrukturyzację górnictwa, ale mamy też dużo sceptycyzmu co do realności alternatywnych miejsc pracy. Jako związkowcy widzimy obecne stabilne źródło energii jakie mamy w Polsce, i mniej stabilne źródła alternatywne. Węgiel nie jest brudnym paliwem, tylko mamy jego brudne wykorzystanie, spalanie bez angażowania nowych technologii w Polsce. Z tych wszystkich powodów potrzebujemy pomocy Państwa, pomocy oraz współpracy wszystkich posłanek i posłów. Apeluję: zróbmy dobrą robotę dla alternatywnych miejsc pracy.

Wydaje się, że posłowie opozycji i partii rządzącej w Sejmie RP są zgodni w jednej sprawie ? pilnej potrzebie zabezpieczenia środków budżetowych na pomoc dla pracowników górnictwa, na transformacje regionów węglowych, szczególnie Śląska, a także w tym celu – potrzebie prowadzenia rozmów ze stroną społeczną (związków zawodowych).

Zachęcamy do wysłuchania i pełnego przeglądu posiedzenia Komisji na stronie internetowej Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=3CAF259B04E1C00BC12586720035B0EB#