IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

DEBATA TRÓJSTRONNA W TVP INFO

23 marca 2013 r. gościem Debaty Trójstronnej w TVP Info był Przewodniczący PZZ ?KADRA” Dariusz Trzcionka reprezentujący Forum Związków Zawodowych. Tematem debaty była tzw. Platforma Oburzonych, przepisy o elastycznym czasie pracy oraz planowany na 26 marca strajk na Śląsku. Debata w telewizji – link.

Dariusz Trzcionka podkreślił, że podjęliśmy trudną decyzję o zorganizowaniu strajku, bo nie uwzględniono najważniejszych postulatów związków zawodowych. Zaznaczył, że ustawa antykryzysowa wyklucza znaczną część przedsiębiorstw i branż.

Podkreślił, że FZZ nie popiera żadnej partii politycznej, a strajk na Śląsku jest tematem wyłącznie społecznym. Dodał, że strajk może zostać zawieszony, jeżeli rząd wycofa dwie antyspołeczne ustawy o czasie pracy.

?Można dalej nad nimi dyskutować. Dialog jest możliwy, ale nie tylko na warunkach narzuconych przez rząd i pracodawców” – powiedział Dariusz Trzcionka.

Odniósł się też do zapisu, że elastyczny czas pracy ma być ustalany ze związkami, a tam, gdzie ich nie ma, z przedstawicielem załogi, niestety wybranym tak naprawdę przez pracodawcę i to tego pozbawionym ochrony przed zwolnieniem.

Zaznaczył, że Forum Związków Zawodowych negatywnie zaopiniowało projekt nowej ustawy antykryzysowej gdyż nie daje ona ochrony wszystkim pracownikom firmy, która otrzyma środki na utrzymanie miejsc pracy. Będzie więc mogła skorzystać z budżetowych środków, a mimo to część pracowników zwolnić bez żadnych konsekwencji. ?Jeśli rząd będzie gotowy rozmawiać m.in. o tej kwestii, dalszy dialog jest jeszcze możliwy” – powiedział przedstawiciel FZZ.