IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

STOP UMOWOM SMIECIOWYM NOWA AKCJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

W dniu 7 października 2013r. podczas Światowego Dnia Godnej Pracy związki zawodowe planują się podjąć nowej akcji w skali całego globu w ramach kampanii przeciwko umowom śmieciowym pod wspólną nazwą: STOP UMOWOM ŚMIECIOWYM. Organizatorem tej kampanii jest IndutriALL Global Union (Ogólnoświatowa Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu) reprezentująca ponad 50 milionów pracowników z 150 krajów świata z branż: wydobycia ropy naftowej i gazu, górnictwo, wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, do produkcji metali i wyrobów z metali, przemysł stoczniowy, motoryzacyjny, lotniczy, budowa maszyn, elektronika, chemia, gumy, papierniczy, materiałów budowlanych, wyrobów tekstylnych, odzieży, skór wyprawionych i obuwie oraz usługi ekologiczne.Związki zawodowe sprzeciwiają się wszystkim niepewnym formom zatrudnienia.

Jyrki Raina, Sekretarz Generalny IndustriALL Global Union zauważył, że przygotowania do kampanii przeciwko umowom śmieciowym obejmują cały glob oraz według niego to nie tylko jednorazowa akcja, lecz wpisuje się ona w główny cel strategiczny związków zawodowych na Świecie.

IndustriALL Global w wielu przedsiębiorstwach na świecie śledzą dokładnie przypadki stosowania różnych form niepewnego zatrudnienia oraz podejmowane są w wielu przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym przeciwdziałania poprzez naciski na pracodawców by eliminować w drodze zbiorowych negocjacji te niepewne formy zatrudnienia oraz wywrzeć silną presję na ustawodawcę aby ograniczył rozprzestrzeniania się umów śmieciowych.

PZZ ?KADRA” solidaryzuje się z naszymi związkowymi kolegami a ostatnie akcje związane z Ogólnopolskimi Dniami Protestu w Warszawie wpisują się również w globalny program działań związków zawodowych.

PZZ „KADRA” uważa, że idea godnej pracy łączy związki zawodowe na całym świecie. Akcja związkowa w czasie Światowego Dnia Godnej Pracy, 7 października 2013r. jest obecnie bardzo potrzebna. W Polsce należy wskazywać na problemy pracy niestabilnej,  niepewnej,  często  nieudokumentowanej, bez żadnej ochrony socjalnej,  bez możliwości przystąpienia lub utworzenia związku zawodowego. Godna praca powinna być w centrum zainteresowania rządu w Polsce, zwłaszcza w kwestii tworzenia polityk i strategii mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenia polskiej gospodarki, stawiającej na pierwszym miejscu człowieka.

Godna praca, jako idea i program działań, została wprowadzona i początkowo była promowana przez Międzynarodową Organizację Pracy od 1999 r. Idea ta składa się z czterech filarów: zatrudnienia, praw, ochrony i dialogu.

Pełna informacja o ogólnoświatowej akcji związków zawodowych na stronie pod tym linkiem.