IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Dialog o rozporządzeniu metanowym z europosłami w Krakowie

Centrale związków zawodowych spotkały się w Krakowie w dniu 4 maja 2023 r. z grupą kilku członków Parlamentu Europejskiego. Spotkanie ze związkowcami było możliwe dzięki inicjatywie Panów europosłów: Łukasza Kohuta i Marka Balta, a w imieniu frakcji Socjalistów i Demokratów (S&D) rozmowy poprowadził Pan europoseł Mohammed Chahim. Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” reprezentowali Przewodniczący Dariusz Trzcionka i Grzegorz Trefon.

PZZ KADRA bardzo docenia okazane wsparcie, poprawki i pracę europosłów S&D w Parlamencie Europejskim w związku z rozporządzeniem metanowym. Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy w związku z dobrym przyjęciem wszystkich poprawek dla kompromisowego tekstu rozporządzenia metanowego.  

W trakcie spotkania związkowcy przekazali informację o sytuacji pracowników, a także swoje opinie dla rozporządzenia metanowego procedowanego w Parlamencie Europejskim. Związki zawodowe otrzymały również wiele cennych informacji z prac Parlamentu Europejskiego od posłów i posłanek z S&D: Pan Jens Geier (Niemcy), Pani Bischoff Gabriele (Niemcy), Pani Agnes Jongerius (Holandia), Pani Heléne Fritzon (Szwecja), Pan Günther Sidl (Austria), Pan Alex Agius Saliba (Malta). Na spotkaniu głos zabrał również poseł na Sejm RP – Pan Dariusz Wieczorek.

Związkowcy i Europosłowie podnosili w związku z rozporządzeniem w sprawie emisji metanu znaczenie umowy społecznej podpisanej w Katowicach w dniu 28 maja 2021 r., rolę wzmocnienia inwestycji w nowe technologie ograniczające emisje metanu, w tym ze wsparciem UE, zapewnienie godnych warunków pracy i roli dialogu społecznego, sprawiedliwą transformację, potrzebę kontunuowania współpracy z europosłami S&D w trakcie przyszłego Trilogu w Unii Europejskiej, potrzebę zwrócenia większej uwagi na sprawy dotyczące importu paliw (wprowadzenie opłat), konieczność zwrócenia uwagi na kwestie odnoszące się bezpośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia pracowników górnictwa w związku z treścią unijnego rozporządzenia, Europejski Zielony Ład,  rolę przyszłych prac Parlamentu Europejskiego i KE w czasie hiszpańskiej Prezydencji w UE, omówiono też negocjowane w UE podejścia dotyczące surowców krytycznych, w tym węgla koksowego.

Należy podkreślić, że bez spotkań z europosłami i działań polskich związków zawodowych wspieranych przez europejskie centrale industriAll Europe oraz EKZZ nie byłoby możliwe procedowanie korzystnych dla górników poprawek wspieranych przez łącznie 5 z 7 grup parlamentarnych: EPP, S&D, Renew, Greens/EFA, ECR. Do tej pory bardzo wiele czasu europosłowie poświęcili związkowcom, a wiele spotkań zakończyło się zgłoszeniem cennych poprawek do projektu rozporządzenia. 

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” ma nadzieję, że w trakcie Trilogu zostanie wypracowane takie rozwiązanie, które zabezpieczy funkcjonowanie kopalń węgla, zagwarantuje szanse na realizacje podpisanej przez związki zawodowe umowy społecznej na rzecz transformacji. 

Grzegorz Trefon