IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Dla kogo projekt

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” i Forum Związków Zawodowych zaplanowały swoje działania krajowe, które dedykują przedstawicielom związków zawodowych należących do ich struktur.

W planie działania w części zarządzanej przez PZZ „KADRA” przewidziano łącznie 7 dwudniowych szkoleń, pod nazwą Zielona i Sprawiedliwa Transformacja.

Nasze szkolenia pozwolą lepiej przystosować przedstawicieli związków zawodowych do dialogu społecznego i pokażą nowe możliwości jakie niesie zielona gospodarka oraz sprawiedliwa transformacja.

Konkretnymi grupami docelowymi są przedstawiciele sektorów, które były dotknięte skutkami kryzysu COVID-19 i są niezmiernie ważne w związku z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną. Dlatego w Polsce w części planu działania są to obszary, które odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez organizacje członkowskie FZZ i PZZ ?KADRA?. W związku z tematyką szkoleń PZZ „KADRA” planuje objąć w szczególności członków organizacji związkowych z regionów i sektorów mocno zależnych od węgla tj.:

  1. Sektor produkcji energii elektrycznej i górnictwa węgla brunatnego
  2. Sektor górnictwa węgla kamiennego
  3. Sektor stalowy
  4. Sektor ciepłowniczy
  5. Sektor gazowy i naftowy
  6. Otoczenie dla ww. firm wymienionych sektorów.

Zachęcamy przedstawicieli związków zawodowych do kontaktu z biurem projektu w Katowicach.