IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Dot. powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Przemysłu Metalurgicznego

W załączeniu mogą Państwo się zapoznać z pismem wystosowanym przez Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych – Tadeusza Chwałkę do Pani Grażyny Henclewskiej – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki w sprawie pilnego powołania Międzyresortowego Zespołu ds. Przemysłu Metalurgicznego w związku z fatalną ekonomicznie sytuacją w jakiej znalazła się obecnie branża metalurgiczna. Wystosowane pismo jest wypadkową stanowiska wypracowanego na sekcji hutnictwa, która odbyła się w dniu 18.10.2014 r.

W związku z tym, iż polski przemysł metalurgiczny przeżywa obecnie ciężki okres, należy podjąć zdecydowane działania mające na celu ocalenie i wzmocnienie tego sektora.

[wpdm_file id=12]