IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Zarząd Główny PZZ ?KADRA? przyjął nowe organizacje i omówił sprawy pakietu 2030

W dniu 27 października 2014r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZZ ?KADRA?. Przewodniczący Dariusz Trzcionka otworzył obrady zarządu w czasie których do Porozumienia zostały przyjęte 2 nowe organizacje oraz został znowelizowany budżet na rok 2014r.

W czasie posiedzenia członkowie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PZZ ?KADRA? wysłuchali opinii członków Prezydium w sprawie propozycji zmian w budżecie na rok 2014 i zaakceptowali te propozycję. Zarząd omówił również przygotowania do organizacji Rady Krajowej w dniu 26 listopada 2014r. Przedstawione zostały również informacje dotyczące Prac Komisji Statutowej nad Ordynacją i Statutem PZZ „KADRA”.

Zarząd Główny Porozumienia Związków Zawodowych ?KADRA? przyjął 2 nowe organizacje:

1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy ?KADRA? przy MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

ul. Niepodległości 30

42-200 Częstochowa

tel. 34 3779104; fax. 34 3779109

e-mail: kadra@mpk.czest.pl

Przewodnicząca: Małgorzata Stankiewicz

2. Związek Zawodowy ?KADRA? Spółki Energetycznej ?Jastrzębie? S.A.

ul. Rybnicka 6c

44-335 Jastrzębie Zdrój

tel. 883 343 525

e-mail: zz.kadrasejsa@onet.pl

Przewodniczący: Jarosław Dobrowolski

Członkowie Zarządu Głównego omówili również problemy dotyczące poszczególnych sekcji branżowych oraz skupili swoją uwagę na bieżących problemach dotykających wiele branż przemysłowych. Większość sekcji branżowych bardzo krytycznie skomentowała ostatnie wydarzenia dotyczące wdrożenia Pakietu Energetyczno ? Klimatycznego UE na lata 2020 ? 2030. Przewodniczący Dariusz Trzcionka omówił również podejmowane działania przez naszą centralę związkową (FZZ).

PZZ ?KADRA? jest zdania, że obwieszczenie przez Panią Premier Ewę Kopacz sukcesu negocjacyjnego jest przedwczesne. Polski rząd nie wsłuchał się w głos polskich partnerów społecznych i nie złożył weta do propozycji Komisji Europejskiej ze stycznia 2014r. W czasie Szczytu Rady Europejskiej w dniu 24 października 2014r. w Brukseli, wszystkie krajowe delegacje z UE, w tym polska zaakceptowały propozycje KE przywidujące m.in. ograniczenie emisji CO2 przez Unię Europejską o co najmniej 40% w stosunku do 1990r.

Premier Kopacz wróciła z przekonaniem o odniesionym sukcesie, lecz naszym zdaniem zawarte ustalenia na Szczycie nie pozwalają na nic jak tylko na lekki optymizm przed negocjacjami nowych dyrektyw i zasad pomocy służącej obniżeniu emisji CO2, w czasie których trzeba będzie się liczyć z głosem większości krajów, gdzie jakiekolwiek weto nie będzie już możliwe. Naszym zdaniem osiągnięte porozumienie nie zmienia trudnej sytuacji przed jaką stoją polscy pracownicy wielu sektorów przemysłu, które odczują skutki podjętych zobowiązań.

Zgoda rządu Pani Premier Ewy Kopacz otwiera przed nami kolejny etap trudnej drogi transformacji, która usiana zostanie likwidacją obecnych przedsiębiorstw i miejsc pracy w Polsce. Dzisiaj już wiemy, jak będzie wyglądać nasza gospodarka i energetyka w 2030 roku ? kierunek zmian został już obrany – i nie ma on nic wspólnego z utrzymaniem niezależnej gospodarki opartej na lokalnie pozyskanych surowcach energetycznych, gwarantujących długofalowo zachowanie konkurencyjności polskiemu przemysłowi. Jeden z filarów polskiego wzrostu gospodarczego ? tania energia uzyskana z węgla kamiennego i brunatnego ? jest zagrożony. Zagrożeni są również polscy obywatele. Pani premier Ewa Kopacz podjęła odważne decyzje i wzięła na siebie dużą odpowiedzialność. Zobowiązanie się Pani Premier do utrzymania cen energii może być trudne do realizacji.

PZZ ?KADRA? zauważa, że do dnia dzisiejszego partnerzy społeczni w Polsce nie otrzymali od rządu i pracodawców jakichkolwiek gwarancji sprawiedliwej transformacji, zapewnień o instrumentach ochrony miejsc pracy we wrażliwych na zmiany sektorach przemysłu, zagrożonych ucieczką emisji.

Konkluzje w sprawie ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 nie pozwalają na jakąkolwiek ocenę długofalowych skutków dla Polski, nie odnoszą się bezpośrednio do zagrożonych miejsc pracy. Komisja Europejska i polski rząd uchylają się od odpowiedzi jakie będą koszty zmian i skutki nowej polityki unijnej dla pracowników w Polsce. PZZ ?KADRA? pozostaje bardzo uważne obserwowanie sytuacji przedsiębiorstw i aktywna solidarna działalność wspólnie z pozostałymi związkami zawodowymi na rzecz ochrony zagrożonych miejsc pracy w Polsce.

Galeria zdjęć z Zarządu Głównego:

20141027_100719_Pano 20141027_100759_HDR 20141027_100811_HDR 20141027_100907_Pano