Umowa społeczna podpis…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Huta Częstochowa ma no…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Rozmowy Kraju Libereck…

Z inicjatywy czeskiego i …

Protesty na Dolnym Ślą…

Pracownicy i mieszkańcy B…

Stanowisko przeciw pos…

Porozumienie Związków Zaw…

Umowa społeczna - teks…

Umowa społeczna dotycząca…

Związkowe spotkanie ko…

IndustriAll Global wraz z…

Ręce precz od Turowa -…

Górnicy z kompleksu Turów…

«
»
Facebook

Europejskie Dni Przemysłu – nie pozostawiając w tyle żadnego regionu ani pracownika

W czasie europejskich Dni Przemysłu, industriAll Europe zwróciło uwagę na procesy dekarbonizacji w Europie Środkowej i Wschodniej – podkreślając, że nie można pozostawić w tyle żadnego regionu ani pracownika. IndustriAll Europe był gospodarzem jednej z sesji w ramach Dni Przemysłu UE, której celem było zajęcie się konkretnymi wyzwaniami, przed którymi stoją pracownicy przemysłowi w przemyśle ciężkim w Europie Środkowej i Wschodniej, wynikającym z transformacji na gospodarkę niskoemisyjną.

Za moderowane spotkania odpowiadała zastępca sekretarza generalnego industriAll Europe kol. Judith Kirton-Darling, natomiast wśród prelegentów znaleźli się Pani Aleksandra Tomczak z gabinetu Wiceprzewodniczącego KE Fransa Timmermansa, Pani Agnes Jongerius – członek Parlamentu Europejskiego i współsprawozdawca sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawiedliwej transformacji, Monika Sitárová (OZ KOVO, Słowacja), Plamen Dimitrov (CITUB, Bułgaria), Tomas Wyns (Vrije Universiteit w Brukseli).

W czasie spotkania Luc Triangle – sekretarz generalny industriAll Europe podkreślił, że dialog społeczny i uczestnictwo pracowników to główne składki zapewniające sprawiedliwą transformację i gwarantujące, że żaden region ani pracownik nie zostanie w tyle, gdy przystępujemy do Europejskiego Zielonego Ładu i do szybkiej dekarbonizacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu do 2050 roku. 

W czasie spotkania industriAll Europe we współpracy z Centrum Sprawiedliwej Transformacji ITUC w Brukseli kontynuowano dyskusję, jaka odbyła się na przełomie 2020/2021 roku w formie okrągłych stołów z udziałem organizacji związkowych z Środkowej i Wschodniej Europy, w której również brali udział przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych “KADRA”. 

W czasie spotkania podkreślano, że transformacja ma istotny wpływ na regiony zależne od węgla i słabiej rozwinięte. Nie można dopuścić aby procesy transformacji prowadziły do rosnącej liczby „pozostawionych” i „pozbawionych przemysłu” regionów w UE. Wielu uczestników podkreślało, że nie są to tylko regiony uzależnione wcześniej od węgla. W spotkaniu w ramach europejskich Dni Przemysłu w dniu 25 lutego 2021r. uczestniczył Grzegorz Trefon (PZZ “KADRA”).

Więcej informacji na stronie industriAll Europe:

https://news.industriall-europe.eu/Article/564