Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Górnicy i hutnicy z regionu Norrbotten w Szwecji o niskoemisyjnych strategiach przemysłowych

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ)* zorganizowała warsztat w dniu 11 marca 2016 roku w mieście Lulea w Norrbotten –  przemysłowym regionie północnej Szwecji.

Spotkanie warsztatowe to część projektu „Industrial Regions and climate policies: Trade Union?s perspectives? (IRPC). W czasie warsztatu przedstawiciel EKZZ Benjamin Denis poinformował o roli i zadaniach jakie realizuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych. W wysiłkach merytorycznego przygotowania warsztatu EKZZ wpierał związek zawodowy LO ze Szwecji. W spotkaniu warsztatowym w Lulea wziął udział Karl-Peter Thorwaldsson – Przewodniczący LO.

20160311_103223

Benjamin Denis ? doradca EKZZ otwierając warsztat podkreślił, że EKZZ wspiera unijne wysiłki klimatyczne i ambitną polityką klimatyczną UE, lecz nie za każdą cenę. EKZZ wskazuje m.in. na potrzebę wdrożenia silnego programu społecznego akcentującego znaczenie tzw. sprawiedliwej transformacji (just transitions). Doradca EKZZ omówił wszystkie cele EKZZ dotyczące spraw klimatycznych, wskazał na duże doświadczenie związków zawodowych w realizacji projektów unijnych w środowiskach pracowniczych, w tym dotyczących m.in. zrównoważonego rozwoju, zielonych miejsc pracy, ochrony środowiska i in. B. Denis wskazał na założenia i dalsze plany EKZZ w projekcie IRCP. Z planów wynika, że następne spotkania odbędą się w Stara Zagora (Bułgaria) i w Katowicach na Śląsku. EKZZ przystąpiło do realizacji projektu aby lepiej zrozumieć lokalne uwarunkowania przemysłowe i regionalne strategie dotyczące spraw polityki klimatycznej. Europejskim związkom zawodowym zależy na zapoznaniu się ze strategiami w łącznie 7 regionach przemysłowych UE, a szczególnie w miejscach, w których zasadniczą rolę odgrywają przemysły energochłonne. Na spotkaniu w Szwecji, PZZ ?KADRA? reprezentował Grzegorz Trefon.

W czasie spotkania Pan Andrzej Jakubowski i Pan Alain Mestre przedstawili i omówili  szczegółowy projekt raportu na zlecenie związków zawodowych dotyczący Regionu przemysłowego Norrbotten w Szwecji. Jakubowski i Mestre to eksperci z centrali grupy Syndex z siedzibą w Paryżu i Brukseli. Eksperci tej firmy realizują też badania na zlecenie EKZZ dotyczące również innych europejskich regionów, w tym Śląska, które były m.in. przedmiotem prezentacji i dyskusji w czasie związkowej publicznej konferencji w 2015 roku podczas COP21 w Paryżu.

W czasie warsztatu przedstawiono prezentacje, a następnie odbyła się dyskusja między przedstawicielami szwedzkich firm: Pana Larsa Erkki z górniczej grupy LKAB, Pana Jonasa Larsson z hutniczej grupy SSAB, Pani Ylva Sardén z Rady Administracyjnej Regionu Norrbotten, Pana Stefana Nyström ? Sekretarza Środowiskowej Rady Doradczej oraz Pana Karl-Peter Thorwaldsson – Przewodniczącego LO. Moderatorem panelu dyskusyjnego był nasz szwedzki kolega Johan Hall.

W czasie spotkania przedstawiciel PZZ ?KADRA? brał udział w dyskusji ze szwedzkimi koleżankami i kolegami, jak również razem z pozostałymi uczestnikami spotkania zapoznał się z doświadczeniami z realizacji tzw. Stepwise project in Swerea. Projekt realizowany jest ze wsparciem środków Unii Europejskiej w ramach Horizon 2020 LCE 2014 i dotyczy doskonalenia technik ograniczania emisji CO2 oraz poprawienia efektywności energetycznej na potrzeby sektora hutniczego. Realizatorem projektu jest centrum naukowo badawcze Swerea MEFOS a jego doświadczenia z realizacji projektu służą wielu podmiotom hutniczym prowadzącym działalność m.in. w Szwecji, Finlandii i Norwegii. Ten niezależny hutniczy instytut badawczy wspiera badania firm hutniczych z całego świata w warunkach produkcyjnych. Członkiem tej organizacji działającej jako fundacja od 1963 roku jest 35 firm, dla których Instytut świadczy liczne usługi. Doświadczenia zaprezentowali pracownicy fundacji m.in. Pani Eva Sundin i Pan Magnus Lundqvist.

20160311_142000

Spotkanie warsztatowe w Lulea to tylko część większego projektu, który ma pozwolić EKZZ wymienić się własnymi doświadczeniami przez związki zawodowe, zaprezentować wyniki badań i regionalne wysiłki na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Projekt zostanie podsumowany w czasie planowanej w tym roku konferencji w Brukseli. Region Norrbotenn to jeden z najstarszych i najważniejszych regionów przemysłowych Szwecji, pozostający od wielu lat liderem górniczym w produkcji rud żelaza i w metalurgii. Takie miasta jak Lulea, Kiruna, Svappavaara i Narwik to centra istotne dla szwedzkiego przemysłu energochłonnego oraz cenne ośrodki rozwoju nowych niskoemisyjnych technologii. Należy zauważyć, że doświadczenia szwedzkich kolegów są ważne ze względu na fakt, iż produkcja stali odpowiada za około 5% łącznej światowej emisji gazów cieplarnianych.

Spotkanie w Szwecji miła miejsce w kolejnym regionie w Unii Europejskiej, gdzie związki zawodowe aktywnie podejmują się oceny realizacji polityki klimatycznej.

 (*) EKZZ reprezentuje pracowników ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także z Szwajcarii, Turcji i Norwegii. EKZZ to również z 10 sektorowych federacji oraz ponad 80 krajowych central związków zawodowych. Członkiem EKZZ jest m.in. Forum Związków Zawodowych z Polski. EKZZ reprezentuje pracowników przed Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz przed innymi instytucjami Unii Europejskiej.

Grzegorz Trefon