IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Rada Krajowa PZZ ?KADRA?

Porozumienie Związków Zawodowych ?KADRA? zorganizowało posiedzenie Rady Krajowej PZZ ?KADRA? w Mysłowicach w dniu 14 grudnia 2022 r. Przewodniczący Dariusz Trzcionka powitał zgromadzone koleżanki i kolegów z organizacji członkowskich naszej centrali. Rada Krajowa zajmowała się omówieniem działalności Sekcji Branżowych PZZ ?KADRA?, sprawozdań z prac Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PZZ ?KADRA?, sprawami dotyczącymi podsumowania prac związku w drugiej połowie 2022 r., regulaminami Sekcji, w tym utworzeniem Sekcji motoryzacyjnej w strukturach naszej centrali.

W ramach prac Rady Krajowej powołano w celu procedowania Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Dariusz Kolorz, Tomasz Szpyrka, Damian Jaruchiewicz,

Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Leszek Kotarski, Sebastian Sieja i Kamil Załuski.

W trakcie posiedzenia Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA? przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego od czasu ostatniej Rady Krajowej przypominając prowadzone działania, a także opisując starania na rzecz podwyżek dla pracowników. Przewodniczący omówił sytuację w kraju, w tym rosnącą inflację, upolitycznienie działalności spółek Skarbu Państwa, a także wskazał na rolę węgla produkowanego w Polsce oraz na jego rolę jako kotwicy inflacyjnej, służącą głównie stabilizowaniu finansów Spółek energetycznych. Nasze organizacje z uwagi na rosnące zapotrzebowanie ze strony rządu i samorządów na tani polski węgiel, pytają gdzie, czym i kim mamy zwiększyć wydobycie po latach zaniedbań aby odpowiedzieć na  obecne potrzeby energetyczne. Na spotkaniu omówiono trudną sytuację przemysłu, w tym górnictwa węgla, rolę rosnących kosztów dla przemysłu i wpływów do budżetu państwa z opłat w systemie ETS, i nie tylko. Przewodniczący przybliżył spotkania i działalność Rady Dialogu Społecznego, wskazując na niepokojące zjawisko inicjowania przez rząd RP tzw. dialogu autonomicznego z wybranymi partnerami społecznymi. PZZ ?KADRA? z uwagi na trudną sytuację w Polsce z uwagą śledzi rozwój oraz podejmujemy w ramach prac Forum Związków Zawodowych odpowiednie racjonalne działania, które wzmacniają dialog społeczny.

W czasie posiedzenia Rady Krajowej Sprawozdania z pracy Sekcji złożyli: Barbara Mierzejewska (Przewodnicząca Sekcji Energetycznej), Wioletta Janoszka (Przewodnicząca Sekcji Pozostałych Zakładów), Joanna Kwiecień (Przewodnicząca Sekcji Zaplecza Górniczego), Wiesław Sobolewski (Przewodniczący Sekcji Zaplecza Badawczo-Naukowego), Sławomir Twardygrosz (Przewodniczący Sekcji Cynku, Ołowiu, Soli i innych kopalin), Józef Ryl (Przewodniczący Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa), Andrzej Domagała (Przewodniczący Sekcji Przedsiębiorstw Komunalnych i Usługowych), Michał Adamus (za Sekcję Ochrony Zdrowia), Mariusz Ciupiński (za Sekcję Hutnictwa), Arkadiusz Błaszczyk (za Sekcję Węgla Brunatnego), Bogusław Studencki (za Sekcję Górnictwa Węgla Kamiennego).

Przewodniczący Sekcji omówili negocjacje płacowe, sytuacje firm i pracowników, negocjacje z pracodawcami w tym na rzecz gwarancji zatrudnienia, opisano wyniki spółek osiągane za I i II kwartał 2022 r. Przewodniczący Sekcji omówili też wyniki ze sprzedaży i udzielone nagrody, premie oraz pomoc socjalną skierowana w firmach do pracowników, działania na rzecz projektów ustaw np. dotyczących urlopów dla pracowników, zabezpieczenie potrzeb wsparcia dla dzieci i młodzieży, zieloną transformację podejmowaną w polskim przemyśle, konsolidację sektora energetycznego bez długotrwałej wizji dla konsolidowanych już Spółek, co staje się niejednokrotnie źródłem obaw wśród pracowników, a także proces rejestracyjny organizacji związkowych i konsultacje wspólnych stanowisk związkowych, oraz nierówne traktowanie w związku z przyznawaniem dodatków za prace. Omówiono podejmowane czynności dotyczące tworzenia nowych organizacji i rozszerzenia już istniejących struktur.

Dariusz Trzcionka – Przewodniczący PZZ ?KADRA? powitał nowych członków Rady Krajowej i przewodniczących związków zawodowych KADRA: 1). Agnieszka Smoleń (Przewodnicząca ZZ KADRA w Innowrocławskich Kopalniach Soli Solino S.A.); 2). Adam Gierlotka (Przewodniczący MZZ KADRA FAMURS.A. O.Dz. w Katowicach; 3). Jacek Chłud (Przewodniczący MZZ KADRA Huty Batory w Chorzowie; 4). Krzysztof Seliga (Przewodniczący MZZ w Kopalni Piasku ?Kotlarnia? S.A.); 5). Łukasz Żebrowski (Przewodniczący NSZZ Alternatywa 2014 Michelin Polska Sp. z o.o.; 6). Katarzyna Ostrowska (Przewodnicząca ZZ KADRA Pracowników Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o.). Za dotychczasową pracę w Radzie Krajowej Prezydium PZZ ?KADRA? podziękowało kol. Zbigniewowi Sikorskiemu, dotychczasowemu Przewodniczącemu NSZZ Alternatywa 2014 Michelin Polska Sp. z o.o.

Rada Krajowa przyjęła m.in. uchwałę o powstaniu Sekcji Motoryzacyjnej PZZ ?KADRA? reprezentującej pracowników firm branży: Toyota, Brembo, Johnson Elecric i Marelli. Rada Krajowa podjęła również uchwały modyfikujące regulaminy sekcji branżowych PZZ ?KADRA?.

Barbara Mierzejewska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZZ ?KADRA? omówiła przeprowadzoną kontrolę dochodów i wydatków naszego związku zawodowego – Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do skontrolowanej dokumentacji finansowej.

Kolega Marek Rybicki z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego przekazał Światło Betlejemskie na ręce Dariusza Trzcionki, Przewodniczącego PZZ ?KADRA?. Prezydium związku złożyło życzenia świąteczne i podziękowanie za działalność członkom Rady Krajowej, którymi zakończono spotkanie w Mysłowicach.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: