IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

KADRA Brzeszcze: Spotkanie z Zarządem KW S.A.

16 czerwca br. odbyło się spotkanie z Zarządem KW S.A. w temacie porozumienia dotyczącego zwolnienia grupowego emerytów do 2010 r. oraz rewaloryzacji bonów żywnościowych. 

Przedstawiciele strony związkowej poinformowali, że ich zdaniem tematy te leżą po stronie Zarządu i nie widzą możliwości podpisania zaproponowanego porozumienia, co kończy proces ustawowej konsultacji. Kontynuacją tematu będzie regulamin ustalony przez pracodawcę w którym  zawrze on zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia. W tej sytuacji każde wypowiedzenie musi być poprzedzone konsultacją związkową.

W trakcie spotkania wiceprezes Rykala odniósł się także do tematu węgla emeryckiego i toczących się rozpraw sądowych stwierdzając, że Zarząd nie odpuszcza tematu. Na podstawie posiadanego wyroku sądowego z uzasadnieniem oraz opinii prawnej kancelarii Sobczyk & Wspólnicy w temacie węgla emeryckiego Kompania złożyła do sądu okręgowego odwołanie od wyroku. Z posiadanych przez KW S.A. informacji, spraw w temacie węgla emeryckiego w sądach rejonowych jest ok 800, z czego znaczna większość dotyczy emerytów z kopalni ?Knurów-Szczygłowice?.

Inne tematy poruszane na spotkaniu to:

  • zaległości bieżące w ZUS ? wg wiceprezesa ZUS płacony jest na bieżąco,
  • przesunięcie wypłaty raty za węgiel pracowniczy ? nie ma takiej decyzji,
  • obniżenie funduszu płac ? w związku z wprowadzonym przestojem ekonomicznym w KW S.A. na przełomie kwietnia i maja Zarząd przyjął  chwałę o zmianie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w stosunku do wynagrodzeń określonych w zał. nr 2 do Porozumienia z 6 lutego 2014 r.