Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

MZZP Hutnik – informacja dotycząca pracy w nadgodzinach

W związku z zapytaniami Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących szeroko rozumianej pracy w tzw. godzinach nadliczbowych, informujemy, że:

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, – bez zgody pracownika, (ZUZP)
2) szczególnych potrzeb pracodawcy, przy czym zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego dniem wolnym od pracy, może nastąpić – w razie szczególnych potrzeb pracodawcy – za zgodą pracownika.(ZUZP)
Natomiast w Regulaminie Pracy zapisano, że „liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika w związku z okolicznościami wynikającymi ze szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekraczać 300 godzin w roku kalendarzowym. O formie rekompensaty w związku z przepracowaniem godzin nadliczbowych (zapłata/udzielenie czasu wolnego) decyduje pracownik w momencie przyjmowania pisemnego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych”.
W rozdziale PORZĄDEK W PRACY tegoż regulaminu można wyczytać że, „Pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego lub na jego polecenie”.

Reasumując, pracodawca (przełożony zlecający pracę w godzinach nadliczbowych) ma bezwzględny obowiązek pisemnego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych przed przystąpieniem pracownika do pracy.

UWAGA!!!

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na 52 Centralny Rajd Hutników, zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:

Dąbrowa Górnicza – Marek Wróbel
Sosnowiec – Jacek Szpicki